Zespoły i Zajęcia

Zespoły i kluby zainteresowań Domu Kultury:

Młodzieżowy zespół wokalny

Chór Kameralny

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia

Grupa Mażoretek MODMZ

Dziecięca Grupa Rytmiczno-Folklorystyczna
Dziecięca Grupa Teatralna
Warsztatowa Grupa Teatralna

Zespół taneczny FLOW

Zespół taneeczny JANET

Zespół taneczny JANET KIDS I
Zespół taneczny JANET KIDS II
Zespół Ladies Dance

Zespół Kompany
Balet (grupy: 4-5 lat i 6-8 lat)
Bachata dla par
Bachata Lady Styling
Nauka gry na instrumentach klawiszowych

Nauka gry na gitarze

Dziecięca Grupa Plastyczna

Młodzieżowa Grupa Plastyczna

Grupa Plastyczna ZUTW

Zumba

Aerobik

Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze – Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem

Klub Gier Bez Prądu

Kino Konesera

 

Przy Domu Kultury działają:
Stowarzyszenie Twórców Ziemi Zwoleńskiej
– Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Zwoleniu
Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Społeczne Ognisko Muzyczne

– Grupa Rowerowa Zwoleń