Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał  w lipcu 2007 r. Do września trwały prace przygotowawcze i organizacyjne dotyczące programu i planów działania oraz opracowania statutu. Od września 2007 roku rozpoczęto realizację zaplanowanych działań i zadań. Działalność swoją Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej ogółu członków.

Celem stowarzyszenia jest:
– Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób starszych
– Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu
-Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, zasad kulturalnego współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie
– Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia
– Angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej, odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
– Przyczynianie się do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju
– Umożliwienie i ułatwienie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.

Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku swoje cele realizuje poprzez:

– prowadzenie i organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, kursów i lektoratów

– organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych oraz rehabilitacyjnych

– działalność turystyczną i krajoznawczą

– zajęcia w grupach twórczych i kołach zainteresowań

– działania w ramach pomocy społecznej i wolontariatu

– organizowanie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej

– działania dotyczące ochrony środowiska i ekologii

– współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami w dziedzinie kultury i problemów osób starszych