Wykonanie dokumentacji technicznej

Dom Kultury w Zwoleniu zaprasza

do składania oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji technicznej

(projektu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego)

zadania pn.

„Konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie sali widowiskowej i galerii w urządzenia do prowadzenia działalności Domu Kultury”

planowanego do złożenia w ramach RPO WM Działanie 6.1 Kultura.

 

Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu.

 1. Wykonanie elewacji budynku z opaską
 2. Remont schodów.
 3. Wymiana stolarki okiennej
 4. Remont c.o. (wymiana sieci, grzejników i pompy).
 1. Remont instalacji wod-kan (wymiana sieci, przyborów sanitarnych-biały osprzęt)
 2. Wykonanie posadzki i glazury w pomieszczeniach objętych wymianą instalacji
 3. Wykonanie kanału murowanego dla montażu instalacji
 4. Uzupełnienie tynków zamurowanie otworów
 5. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych z wyposażeniem

– wykonanie ścian działowych, tynków oraz malowanie.

– montaż urządzeń dla niepełnosprawnych

– montaż poręczy dla niepełnosprawnych

– wykonanie wentylacji

 1.  Wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą
 2.   Wymiana osprzętu elektrycznego (stosownie do wymogów dla tego typu   obiektów)

 

Wyposażenie sali widowiskowej do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu

 1. Montaż nowoczesnego oświetlenia
 2. Montaż nowoczesnego nagłośnienia
 3. Wyposażenie w wentylację i klimatyzację
 4. Wykonanie sieci teleinformatycznych (LAN)
 5. Zakup komputerów do funkcjonowania urządzeń.
 6. Zakup i montaż na zewnątrz budynku telebimu
 7. Wyposażenie w nową instalacje elektryczną
 8. Zakup krzeseł
 9. Wyposażenie sceny w podest oraz wymiana podłogi
 10. Wykonanie wyciszenia ścian Sali widowiskowej
 11.  Demontaż istniejącego wyposażenia (story, kurtyny, konsole rampy oświetleniowe , oświetlenia)
 12.  Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej aluminiowej na miedź
 13.  Adaptacja pomieszczenia reżysera  ścianki, drzwi, malowanie i okno oraz   oświetlenie
 14.  Reperacja i uzupełnienie tynków i zagruntowanie powierzchni pod wyciszenie  ścian
 15.  Wykonanie klimatyzacji i wentylacji Sali Widowiskowej oraz reżyserki

 

Wyposażenie galerii do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu

 1. Wyposażenie w klimatyzację i wentylację.
 2. Montaż nowoczesnego oświetlenia ledowego.
 3. Urządzenia miejsca ekspozycji.

 

Dokumenty do pobrania: DOKUMENTY