Teatrałki

X Teatrałki Zwoleńskie – 2019

Przegląd zespołów teatralnych odbywa się w formie konkursowej w pięciu kategoriach wiekowych :

I kat. – przedszkola i klasy 0

II kat. – klasy I –III

III kat. – klasy IV-V

IV kat.- klasy VI –VIII

oraz w kategorii teatru jednego aktora

V kat. – klasy VI – VIII

Uczestnikami przeglądu są zespoły teatralne działające w przedszkolach i szkołach  podstawowych .

Cele przeglądu :

  • upowszechnianie amatorskiej twórczości teatralnej w języku polskim
  • inspirowanie młodych do poszukiwania nowych form spędzenia

wolnego czasu.

  • wymiana pomysłów inscenizacyjnych
  • edukacja przez teatr

Forma prezentacji : teatr żywego planu, pantomima , teatry lalkowe, monodram w kat. VI- VIII.

Podstawą zgłoszenia grupy do przeglądu jest wypełnienie i przesłanie

lub dostarczenie wypełnionej karty do dnia 09 kwietnia 2020r.

na adres: Dom Kultury w Zwoleniu, Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń

tel . 48 676 27- 85, e-mail: dkzwolen@gmail.com

Przegląd odbędzie się 21 kwietnia 2020 r. – w Domu Kultury .Czas trwania spektaklu do 30min., przygotowanie scenografii do 10 min.

Jury może przyznać nagrodę Grand Prix i statuetki w każdej kategorii wiekowej oraz indywidualne nagrody dla wyróżniających się aktorów.

Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Karta zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej:

www.dkzwolen.vot.pl

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z instruktorem

Domu Kultury tel.662218819.

Werdykt jury jest niepodważalny.

Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

DOKUMENTY DO POBRANIA