Plenery

Plener malarski „Jesienne inspiracje”

W dniach 27-29 września br. Odbył się plener malarski pn. „Jesienne inspiracje”. Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój, a koordynatorem i realizatorem –  Dom Kultury w Zwoleniu. W  plenerze uczestniczyło 11 artystów ziemi radomskiej, którzy otrzymali zaproszenia do udziału na podstawie złożonych zgłoszeń i spełnienia określonych kryteriów. W tej grupie znaleźli się także twórcy naszego regionu. Pobyt w Zwoleniu, Sycynie i  Czarnolesie przyczynił się do powstania prac inspirowanych przyrodą i architekturą. Są to prace świadczące o doskonałym warsztacie uczestników pleneru i ich profesjonalnym przygotowaniu artystycznym. Niektórzy z uczestników  mają duże osiągnięcia i dorobek twórczy oraz wiele nagród i wystaw . I choć plener trwał tylko trzy dni, stał się doskonałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń i konfrontacji postaw twórczych, co podkreślili uczestnicy pleneru wpisem do kroniki DK: „Serdecznie dziękujemy za przemiłą atmosferę, wspaniały klimat i twórcze spotkanie”. Plener cieszył się także dużym zainteresowaniem mieszkańców Ziemi Zwoleńskiej i władz naszego miasta. Prace wykonane w technice olejnej artyści pozostawili na wystawę poplenerową, której otwarcie planowane jest na 27 października br. w Galerii Fotografii i Plastyki DK. Na wernisaż wystawy i spotkanie z autorami prezentowanych prac zapraszamy już dziś.

Plener malarski „Jesienne inspiracje”

 

 

Druki do pobrania:

Regulamin pleneru

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o prawach autorskich