Spotkania

Bitwa BEATBOX

Zwoleń w Zvolenu

 

Delegacja samorządowa z polskiego Zwolenia wraz z Chórem Kameralnym i Trio Wokalnym uczestniczyła w obchodach 770 rocznicy nadania praw miejskich miastu Zvolen na Słowacji. Dwanaście lat temu  władze samorządowe obu miast podpisały porozumienie dotyczące współpracy.   Miasta łączy wiele podobieństw ale też i  dzieli  wiele różnic mimo to przyjaźń nadal trwa. Zvolen na Słowacji to ponad 40 tysięczne miasto i tak jak polski Zwoleń piękne i bardzo przyjazne. Przez minione lata  wielokrotnie dochodziło do wzajemnych wizyt z okazji różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w celu poznania kultur, obyczajów, tradycji i gospodarki. Uroczystości jubileuszowe Zvolena odbyły się w dniach 31.05 – 02.06.2013 r. Na to dostojne wydarzenie zaproszone zostały dwa zespoły z Domu Kultury w Zwoleniu; Chór Kameralny i Trio Wokalne pod dyrekcją Piotra Markowskiego, które pięknie zaprezentowały  się na dwóch scenach. Obok naszych zespołów wystąpili również artyści z Czech, Ukrainy i Węgier. Wielkim przeżyciem był występ przed  prezydentem Słowacji Ivnem Gaszparowiczem. Zespoły i delegacje uczestniczyły również  w paradzie po której każda z zagranicznych delegacji przedstawiała swoje miasto. W imieniu Burmistrza Zwolenia Bogusławy Jaworskiej nasze miasto  zaprezentował Włodzimierz Kabus zastępca Burmistrza.

Polski Zwoleń reprezentowała delegacja w składzie: Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Arkadiusz Sulima Wicestarosta, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza i Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu.

III Czarnoleska Biesiada Bezalkoholowa

Spotkanie Zasłużonych dla Ziemi Zwoleńskiej

Społeczna Rada Programowa

15 stycznia w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się spotkanie Społecznej Rady Programowej, która jest organem w programowaniu działalności merytorycznej, wychowawczej i metodycznej Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyło prezydium rady i osoby zaproszone. Wszystkich przywitał Przewodniczący SRP Wacław Kuś. Następnie Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 i plan pracy placówki na rok 2013. Rada zatwierdziła cennik usług DK. Prezydium Rady oraz gosście zaproszeni wspólnie wypracowali wykaz imprez i uroczystości miasta, gminy i powiatu, który zostanie przekazany do samorządów gminy i powiatu, placówek kultury i oświaty, parafii, organizacji pozarządowych oraz instytucji i zakładów pracy

Wieczór autorski Haliny Forc

8 stycznia o godzinie 16,00 sala widowiskowa Domu Kultury w Zwoleniu wypełniona została po brzegi. Goście przybyli na wieczór poezji Haliny Forc. Na wstępie Anna Wieczerzyńska dyr. DK zaznaczyła, że będzie to wyjątkowe spotkanie autorskie pod wieloma względami – pierwsze w Nowym 2013 roku w Domu Kultury i pierwsze w życiu pani Haliny Forc zwoleńskiej poetki, która swoje zdolności artystyczne wykazywała już we wczesnym dzieciństwie. Przez wiele lat pisała wiersze i monologi przedstawiała je na spotkaniach rodzinnych a będąc członkinią Klubu Pogodnej Jesieni w Zwoleniu swoją twórczość mogła zaprezentować również w Lipsku, Pionkach, Garbatce i Ożarowie. W rodzinie pani Haliny poezję tworzy również jej córka Irena Błażewska i to właśnie ona na wstępie zaprezentowała życiorys swojej mamy- poetki. Życie prywatne Pani Haliny Forc było trudne lata wojny , bieda i trud wychowania samotnie dwóch córek ale miłość do poezji i pasja pisania wierszy wynagradzały jej trudy dnia codziennego.
Zaproszona na scenę witana była gromkimi brawami publiczności. Ten doping spowodował, że trema, któraj jej towarzyszyła szybko odeszła. Stojąc przed publicznością zaprezentowała swoją poezję z pamięci, wiersze pt. „Pocieszenie”, „Tęcza”, „Lata lecą” , „Smutno mi”, „Wspomnienie”, „Matka”, „Cisza”, „Los”, „Spotkanie”, „Poezja”, „Natchnienie”. Wielką i pełną radości niespodziankę przygotowała dla publiczności przedstawiając swoje cztery monologii, które napisała gwarą przedwojenną. Do każdego monologu jak na artystę przystało zmieniała kostium. Publiczność dziękowała Pani Halinie bijąc brawa na stojąco. Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia wypowiedziała wiele ciepłych słów i wyraziła ogromne uznanie dla Pani Haliny i jej twórczości. Wręczjac na pamiątkę album publicznie zaprosiła do udziału w Zwoleńskiej Biesiadzie, która odbędzie się w październiku. Bohaterce wieczoru gratulowali Józef Dubil Przewodniczącvy Rady Miejskiej, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza Zwolenia, Wacław Małek były dyr. DK, rodzina, przyjaciele i znajomi. Prezentem artystycznym dla bohaterki wieczoru był krótki koncert w wykonaniu zespołu GOTARDOWIE pod kierunkiem Joanny Tęczy. Wszyscy odśpiewali 100 lat poetce. Dalsze spotkanie toczyło się przy herbatce i wspaniałym cieście upieczonym w domu autorki. Najczęściej przwoływano wspomnienia wspólnych przeżyć, które przełożyły się na twórczość Pani Haliny Forc, rozmawiano też o poezji polskiej klasyki ale też o poezji ludowej. Goście w doskonałym nastroju dziękując za piękny wieczór opuszczali Dom Kultury. Było to naprawdę wyjątkowe spotkanie.

N.A.Wieczerzyńska

Tradycje Bożego Narodzenia

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W ZWYCZAJACH I WIERZENIACH LUDU – ZWOLEŃ 2013

Szóstego stycznia w Święto Trzech Króli w sali kina „Świt” w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu – za gwiazdą”. Wraz z pierwszą gwiazdką, za stołem zasiedli członkowie zespołu
GOTARDOWIE, Chóru Seniora i Dziecięcej Grupy Folklorystyczno Rytmicznej z Domu Kultury w Zwoleniu, przedstawiając obrzęd wigilijny w chałupie przy rodzinnym stole do którego zaproszone zostały władze samorządowe naszego miasta i powiatu Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Waldemar Urbański Starosta Zwoleński. Wigilia rozpoczęła się wspólną modlitwą i dzieleniem opłatkiem.
W dalszej części widzowie usłyszeli opowieści wigilijne w wykonaniu zespołu KGW z Bartodziej i usłyszeli kolędy zaśpiewane przez zespoły: „Łaguszowianki” z Łaguszowa, KGW z Mierziączki, KGW Sycyna i Zespołu ze Strykowic Górnych .
Obrzędy świąteczno – noworoczne: „Dzień Trzech Króli ” przedstawił zespół „Grabowianki” a obrzęd „Kolędnicy” zaprezentowały zespoły „Sobótka z Czarnolasu i KGW z Rudek.
Przedstawiciele władz samorządowych Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Waldemar Urbański Starosta Zwoleński.
łamiąc się opłatkiem, symbolem pojednania, przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, złożyli wszystkim życzenia noworoczne i podziękowali zespołom za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również: Włodzimierz Kabus
z -cz Burmistrza Zwolenia, Stanisław Pająk Wójt Gminy Policzna, Wojciech Szmajda Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, Jan Nowakowski Sekretarz Gminy i Henryk Chołuj przedstawiciel Starostwa Powiatowego.
Scenografię przygotował Michał Tęcza a scenariusz napisała Joanna Tęcza. Dziękując zespołom i przybyłym gościom za całoroczną współpracę: Adolfowi Krzemińskiemu folkloryście oraz Stefanowi Rosińskiemu etnografowi z Radomia, Anna Wieczerzyńska dyr.DK zaprosiła do dalszego wspólnego kolędowania do Domu Kultury.
„Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu” których organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu mają w naszym mieście już długą i bogatą tradycję. Czas upłynął w miłej atmosferze wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie zintegrowanych muzyków i smakowaniu regionalnych potraw wigilijnych.

N. Anna Wieczerzyńska

Spotkanie Noworoczne

Jubileusz Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia

Autorski wieczór poezji Noemi Joanny Zasady

 

15 grudnia to czas przedświątecznego zabiegania, ale wiele osób w tym dniu znalazło czas by uczestniczyć w wieczorze poezji Noemi Joanny Zasady – poetki z Warszawy na który zaprosił Dom Kultury w Zwoleniu. Pięknym wierszom towarzyszyła oprawa muzyczna i śpiew w wykonaniu Staszka Górki aktora, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie, dyrektora Teatru „Pod Górkę”.
Wieczór poezji wprowadził wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i choć wiersze o nich nie są to mówią o miłości, wrażliwości i dobrych aniołach. Na sali było też wielu przyjaciół Noemi, którzy poznali jej piękny świat poezji.
…Wieczór poezji Noemi niezwykły, nadający kolor miłości i zrozumienia, że nie ma smutku, bo istnieją anioły…
Poezję Noemi czytali: Staszek Górka – aktor, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Ewa Bulzacka, Elżbieta Nowakowska, Elżbieta Chachlowska i Krzysztof Małek.
O wierszach i okolicznościach w jakich powstawały opowiadała sama autorka Noemi Joanna Zasada. Wieczór był wspaniałą chwilą pełną wrażeń i wzruszeń, która zbyt szybko minęła. Wspólne fotografie z artystami, wpisy do tomików poezji autorki, rozmowy i wspomnienia trwały jeszcze długo.