Niedziela na Staropuławskiej

Niedziela na Staropuławskiej

Galeria fot. R. Krawczyk

12 maja już po raz dziewiąty odbyła się „Niedziela na Staropuławskiej”.  Gromadnie przybyli mieszkańcy Zwolenia i okolic mogli skosztować potraw regionalnych, a w szczególności ciast własnego wyrobu.  More

Niedziela na Staropuławskiej

GALERIA

6 maja 2018 r. po raz   ósmy  spotkaliśmy się na Staropuławskiej , rozpoczynając hejnałem Ziemi Zwoleńskiej w wykonaniu trębaczy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia odegranego z balkonu starej kamienicy Państwa Kuklińskich. More

Niedziela na Staropuławskiej

 

GALERIA

7 maja 2017 r. po raz siódmy odbyło się wydarzenie kulturalne „Niedziela na Staropuławskiej”, na którym spotkali się mieszkańcy Zwolenia z twórcami i wykonawcami poezji, muzyki pieśni i tańca wraz z degustacją potraw regionalnych More

Niedziela na Staropuławskiej

GALERIA

„Niedziela na Staropuławskiej” to już 6 spotkanie twórców i wykonawców pieśni, muzyki, poezji, połączone z degustacją przeróżnych potraw regionalnych przygotowanych przez poszczególne zespoły i Koła Gospodyń wiejskich.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Zwolenia – sekcja rękodzieła oraz panie ze Skarżyska – Monika Czarnecka-Nowak i Ewa Ciesielska przygotowały stoiska z własnoręcznie wykonanymi pracami. Pani Teodora Sowińska z Lucimi prowadziła stoisko z przedmiotami wykonanymi z wikliny. Stoisko Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej bogate w publikacje było oblegane przez dzieci i dorosłych.

Na dźwięk hejnału Miasta Zwolenia w wykonaniu sekcji trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia głowy uczestników i mieszkańców skierowały się w kierunku balkonu starej kamienicy Państwa Kuklińskich. Następnie dzieci z Grupy Folklorystycznej z Domu Kultury zaśpiewały piosenkę „Nasze miasto Zwoleń”. Michał Tęcza – inicjator tego spotkania przekazał prowadzenia Pani dyrektor Domu Kultury Annie  Wieczerzyńskiej, która witają wszystkich przybyłych oddała głos pani  burmistrz Bogusławie Jaworskiej. Krzysztof Małek wprowadził nas słowem w tradycje ulicy Staropuławskiej. Dalszą część spotkanie poprowadził Michał Tęcza. Swoją twórczość zaprezentowało 6 zespołów folklorystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich z: Bartodziej, Grabowa, Mierziączki, Rudek,  „Korzenie” z Łaguszowa,  po raz pierwszy – zespół „Piątkowy Stok”, męski zespół „Kompany” ze Zwolenia, 4 zespoły Seniora – „Pogodna Jesień” ze Zwolenia, „Barwy Życia” z Pionek, „Promyk Nadziei” z Pionek oraz „Kontrast” z Pionek. Po raz pierwszy także wystąpił  zwoleński „Bard” – Andrzej Frankiewicz, bisując jeszcze jednym utworem. Pani Irena Błażewska z UTW przedstawiła napisany przez siebie wiersz o Zwoleniu. Pani Natalia Przepiórka z Grabowa przeczytała krótkie wspomnienie o Żydach zwoleńskich. Dzieci z Grupy Folklorystyczno-Rytmicznej wraz z Panią Joanną Tęczą przypomniały zwyczaj pożegnania zimy i powitania wiosny niosąc słomianą Marzannę. Amelka Cieślik wyrecytowała wiersz „Fabryka lalek. Do tańca przygrywały Kapele: Zdzisława Kwapińskiego, Marka Winiarka ze Zwolenia. Wszystkie prezentujące się zespoły, Kapele i twórcy otrzymali podziękowania przygotowane przez organizatorów, a wręczali je: Pani Burmistrz B. Jaworska, Pan Przewodniczący Rady Miasta, Pani dyrektor A. Wieczerzyńska, Przewodniczący Rady Powiatu i zacni goście, którzy przybyli z Radomia: pan Adolf Krzemiński, pan Marian Popis, pan Stefan Rosiński przedstawiciele Towarzystwa Kultury Teatralnej. Korowodem prowadzonym przez Kapelę Zdzisława Kwapińskiego wszyscy przespacerowali na wspólne biesiadowanie i potańcówkę przy ognisku do ogrodów DK i MGBP.

Niedziela na Staropuławskiej

GALERIA

Zobacz film

   .

Niedziela na Staropuławskiej

Niedziela na Staropuławskiej po raz drugi zagościła w naszym mieście Zwoleniu w dniu 13.05.2012 r. Uczestniczyli w niej mieszkańcy i goście. Mieliśmy zaszczyt gościć Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka , władze samorządowe miasta i powiatu na czele ze Starostą Zwoleńskim Waldemarem Urbańskim i Przewodniczącym Rady Miasta Józefem Dubilem oraz Przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk Wojciecha Szmajdę. Głowy uczestników wzniosły się do góry gdy z balkonu popłynął hejnał miasta Zwolenia w wykonaniu trębaczy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Słowem wstępnym rozpoczęła Dyrektor Domu Kultury Natalia Anna Wieczerzyńska i Michał Tęcza – inicjator tego spotkania. Pobocza ulicy wypełniały wystawy rekwizytów z Muzeum Osobliwości Jana Grudnia i rekwizytów Zespołu Folklorystycznego Gotardowie. Było pięć stoisk ze swojskim jadłem, można było degustować potrawy takie jak: smalec, pierogi, racuchy, kapusta z grochem, kapusta siekana, sałatki, powidła, kiszone ogórki, swojski chleb, ciasto drożdżowe i inne potrawy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z wikliną. Pięknie zaprezentowała się Zwoleńska Młodzieżowa Orkiestra Dęta przygotowana przez Piotra Bąbolewskiego i Sławomira Dobrasiewicza. W historię ulicy Staropuławskiej wprowadził wszystkich uczestników instruktor Krzysztof Małek, opowiadając ciekawostki, o których wielu mieszkańców nie słyszało. Ulicą przechadzał się Żyd Abram (statysta) Witold Siwierski i mietlarz (statysta) Marcin Kopczyński, który miotłą na kiju zamiatał przy starej kamienicy państwa Kuklińskich i Czekalskich. Popłynęły melodie ludowe i nie tylko w wykonaniu Zespołów Koła Gospodyń Wiejskich z Mierziączki, Rudek, „Grabowianek” z Grabowa, Zespołów Seniora „Pogodna Jesień” ze Zwolenia i Zespołu „Seniora” z Domu Kultury. Na Staropuławskiej nie zabrakło młodych wykonawców przygotowanych przez instruktorów Domu Kultury. Była to Grupa Teatralna „ Talento” , Dziecięca Grupa Folklorystyczno-Rytmiczna i „Zespół na pięć”. Spotkanie to uświetniły Kapela Zbigniewa Króla i Marka Winiarka oraz Kapela Zdzisława Kwapińskiego w składzie: Krzysztof Deja, Tadeusz Sałbut i Michał Kwapiński. Melodie grane przez Kapele poderwały uczestników do tańca. Barwny korowód wypełnił całą ulicę. Zespół Gotardowie wraz z innymi zespołami folklorystycznymi zaśpiewał piosenkę ,,Nasze Miasto Zwoleń’’. Nad całością czuwał akustyk Robert Kusio, a w fotografii i kamerze utrwalili to spotkanie Ewa Bulzacka i Ryszard Krawczyk.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem w ogrodach Domu Kultury.
Zapraszamy na kolejne w przyszłym roku.
Joanna i Michał Tęcza
DK Zwoleń

Niedziela na Staropuławskiej

W dniu 22 maja w Zwoleniu odbył się festyn pod nazwą „Niedziela na Staropuławskiej”

Organizatorem zabawy był Dom Kultury w Zwoleniu, scenariusz przygotował Michał Tęcza.

Zastępca burmistrza Zwolenia Włodzimierz Kabus przywitał i zaprosił do wspólnej zabawy społeczność ulicy miasta i przyjezdnych Gości, Wyraził nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Zwolenia.

Historię Ulicy Staropuławskiej przedstawił Krzysztof Małek:

Ulica Staropuławska w Zwoleniu

Według lustracji z 1567 roku ulica ta istniała pod nazwą Szewskiej. Na planie sytuacyjnym miasta Zwolenia z 1820 roku wykonanym przez Ignacego Ebertowskiego – Inżyniera Województwa Sandomierskiego istniała pod nazwą ulicy Krakowskiej. Dalej w 1876 roku na Planie Siedzib i ogrodów Posady Zwoleń Guberni Radomskiej, w Powiecie Kozienickim opracowanym przez B. Grochowickiego istniała jako ulica Puławska. W 1940 roku na planie miasta Zwolenia przed scaleniem ulica istnieje jako Storo-Puławska. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów źródłowych należy przyjąć, że ulica nazywana jako Staro Puławska po odzyskaniu (utraconych w 1869) praw miejskich czyli po 1925 roku. Natomiast w publikacji Z. Lesista „O Żydach Zwoleńskich i nie tylko” z 1990 roku autor w wykazie – „Zestawienie rodzin żydowskich zamieszkałych w Zwoleniu w 1940 roku” wymienił ulicę Staro Puławską. Według Planu Osiedli Miejskich w mieście Zwoleń pow. Zwoleński, woj. Kieleckie, pomiaru na gruncie dokonał wg południka magnetycznego w 1942 roku oraz plan sporządził w 1955 roku mierniczy – Prezes WRN Edward Kukiełka – Kielce istnieje ulica Staropuławska. Na ulicy tej zamieszkiwali do czasów II wojny światowej obok Polaków Żydzi, funkcjonowała tam w latach powojennych Poczta Polska, sklep żelazny, zakłady krawieckie.

W zabawie udział wzięły następujące zespoły, soliści i instrumentaliści:

Zespół Folklorystyczny Gotardowie i Grupa Folklorystyczno Rytmiczna pod kierunkiem Joanny Tęczy, zespół „Na 5” opiekun Michał Tęcza, soliści Daria Wątorska, Ola Ciesielska, Wiktoria Ajzenberg, Nikol Wieczerzyńska, Adam Suwała przygotowani przez Roberta Kusio,Kapela Ludowa z Wieniawy, Kapela Zdzisława Kwapińskiego, instrumentaliści: Adam Mazurkiewicz, Zbigniew Król i Marek Winiarek oraz dzieci z Grupy Plastycznej, których opiekunem jest Waldemar Gołdziński. Odbywały się również konkursy plastyczne podczas których prace powstawały na sztalugach i malunki na ulicy . Ludowa muzyka porywała pary do tańca a stół wiejski zachęcał do degustacji przygotowanych potraw. Klimat spotkania nawiązywał do dawnych odległych czasów, atmosfera była doskonała. Anna Wieczerzyńska dyr. Domu Kultury podziękowała mieszkańcom ulicy za gościnność i zaufanie pomysłowi.