Tradycje Bożego Narodzenia

Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu

GALERIA

Piątego stycznia  w sali widowiskowej Kina Świt odbyło się pierwsze wydarzenie kulturalne 2015 roku zorganizowane przez Dom Kultury w Zwoleniu pod nazwą „Tradycje Bożego Narodzenia w zwyczajach i wierzeniach ludu”. Do udziału zaproszonych zostało  – 14 zespołów z Powiatu Zwoleńskiego z którymi placówka współpracuje na przestrzeni roku. Zwyczaj „Wigilii” zaprezentowany został przez KGW z Bartodziej, „Dzień Trzech Króli”, „Chodzenie z gwiazdą” i „Chodzenie po szczodrokach” Zespół Gotardowie , Seniorzy z Domu Kultury, Dziecięca Grupa Folklorystyczna, i Kapela Zdzisława Kwapińskiego. Kolędy i pastorałki zaśpiewali: „Sobótka” z Czarnolasu, „Łaguszowianki” z Łaguszowa, Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych wraz z Młodzieżową Grupą „Strykowianki” , Pogodna Jesień ze Zwolenia, „Grabowianki” z Grabowa,  Zespół KGW z Sycyny, KGW z Mierziączki i KGW z Rudek oraz solista Łukasz Krawiec ze Strykowic Górnych. Łamiąc się opłatkiem życzenia noworoczne przekazali wszystkim gospodarze Ziemi Zwoleńskiej Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Wicestarosta Zwoleński Arkadiusz Sulima.    

 Wigilia i Boże Narodzenie to okres, który nierozerwalnie wiąże się z początkami chrześcijaństwa i jest tym samym, jednym z najważniejszych świat, są one  najbardziej przesycone dawnymi wierzeniami, które zostały przedstawione przez zaproszone zespoły. Wszystko wskazuje na to, że w kulturze nic nie ginie o czym świadczą zaprezentowane zwyczaje w obrzędach, które przetrwały. Według wierzeń to w Święta Bożego Narodzenia zdarza się najwięcej niezwykłych historii mających znaczenia dla naszego przyszłego losu.

Na zakończenie Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury podziękowała zespołom  za udział w wydarzeniach kulturalnych na przestrzeni 2014r., których organizatorem  była placówka. Zespoły uczestniczyły min. w Tradycjach Bożego Narodzenia – 2014r, Niedzieli na Staropuławskiej, XXXV Imieninach Pana Jana, XVI Przeglądzie Pieśni Pielgrzymkowej, „W oknie Oskara Kolberga” i w XXXI Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych.

Po koncercie i występach zespoły i goście zaproszeni jeszcze długo kolędowali w Domu Kultury. Wspólne rozmowy, śpiewy i towarzysząca muzyka kapeli ludowej przywołały atmosferę Świat, które już są za nami.

Scenariusz i scenografię przygotowali  Joanna  i Michał Tęczowie.

Za Gwiazdą

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W ZWYCZAJACH I WIERZENIACH LUDU – ZWOLEŃ 2012

Piątego stycznia w przeddzień Święta Trzech Króli w sali kina „Świt” w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu „Za gwiazdą”. Wraz z pierwszą gwiazdką, za stołem zasiedli członkowie zespołu śpiewaczego „Łaguszowianki” z Łaguszowa, którym kieruje Krystyna Krajewska, przedstawiając obrzęd wigilijny rozpoczynający się wspólną modlitwą w gronie rodzinnym. W dalszej części widzowie zobaczyli obrzędy świąteczno – noworoczne: „Dzień Trzech Króli ” w wykonaniu zespołu Gotardowie i Chóru Seniora z Domu Kultury w Zwoleniu pod kierunkiem Joanny Tęczy, „Kolędników” w wykonaniu dwóch zespołów: zespołu KGW z Bartodziej” kierowanym przez Krystynę Kołodziejczyk i zespól „Sobótka” z Czarnolasu, którego kierownikiem jest Stanisława Baran. Obrzęd „Gromniczna” przedstawił zespól Gotardowie i Chór Seniora oraz „Jasełka ” zaprezentowane zostały przez zespół Grabowianki z Grabowa w reżyserii Natali Przepiórki.
Na widowni zasiedli goście zaproszeni a wśród nich Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Waldemar Urbański Starosta Zwoleński. Przedstawiciele władz samorządowych łamiąc się opłatkiem, symbolem pojednania, przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, złożyli obecnym życzenia noworoczne i podziękowali wszystkim zespołom za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.
Kolędy i pastorałki śpiewały : zespół Śpiewaczy z Mierziączki, zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Sycyny , Grupa Wokalna na „5” , Grupa Folklorystyczno Rytmiczna i muzyczna z Domu Kultury Zwoleniu, zespół Śpiewaczy KGW z Rudek i zespół Ludowy z Oblas. Scenografię przygotował Michał Tęcza a scenariusz napisała Joanna Tęcza. Dziękując zespołom i przybyłym gościom za całoroczną współpracę: Adolfowi Krzemińskiemu folkloryście reprezentującemu Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu oraz Stefanowi Rosińskiemu etnografowi, Anna Wieczerzyńska dyr.DK zaprosiła do dalszego wspólnego kolędowania do Domu Kultury. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również: Józef Dubil Przewodniczący Rady Gminy Zwoleń, Arkadiusz Sulima Wicestarosta, Stanisław Bartosiewicz z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu, Andrzej Wolszczak Wójt Gminy Tczów i Wojciech Szmajda Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku.
„Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu” których organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu mają w naszym mieście już długą i bogatą tradycję. Czas upłynął w miłej atmosferze wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie zintegrowanych muzyków.

N. Anna Wieczerzyńska

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W ZWYCZAJACH I WIERZENIACH LUDU – ZWOLEŃ 2011

5 stycznia br. w przeddzień Święta Trzech Króli w sali kina „Świt” w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu „Za gwiazdą” Zwoleń 2011.

Wraz z pierwszą gwiazdką, za stołem zasiedli członkowie zespołu Gotardowie, Chór Seniora oraz Dziecięca Grupa Folklorystyczno – Rytmiczna przedstawiając obrzęd wigilijny rozpoczynający się wspólną modlitwą. W dalszej części widzowie zobaczyli obrzędy świąteczno – noworoczne: „Wróżby Wigilijne”, „Chodzenie z gwiazdą”, „Chodzenie po szczodrakach”, „Dzień Trzech Króli” . Na widowni zasiedli goście zaproszeni a wśród nich Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i Waldemar Urbański Starosta Zwoleński. Przedstawiciele władz samorządowych łamiąc się opłatkiem, symbolem pojednania, przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości, złożyli obecnym życzenia noworoczne i podziękowali wszystkim zespołom za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

Kolędy i pastorałki śpiewały : Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych, Zespół Śpiewaczy z Łaguszowa, Zespół Śpiewaczy KGW z Bartodziej, Zespół Sobótka z Czarnolasu, Zespłół Śpiewaczy KGW z Mierziączki, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Sycyny i Grupa Wokalna na „5” z Domu Kultury. Zespół Ludowy Grabowianki przedstawił „Jasełka” w wielopokoleniowym wykonaniu. Scenografię przygotował Michał Tęcza a scenariusz napisała Joanna Tęcza. Dziękując zespołom i przybyłym gościom za całoroczną współpracę: Adolfowi Krzemińskiemu folkloryście reprezentującemu Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu oraz Stefanowi Rosińskiemu etnografowi, Anna Wieczerzyńska dyr.DK zaprosiła do dalszego wspólnego kolędowania . Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również: Marian Popis Wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, Jacek Kowalczewski autor tekstów, wokalista zespołu.

Czas upłynął w miłej atmosferze wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie zintegrowanych muzyków.

Zespołom towarzyszyli Andrzej Wolszczak Wójt Gminy Tczów i Stanisław Bartosiewicz V- ce Przewodniczący Rady Powiatu,

„Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu” , których organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu mają w naszym mieście już długą i bogatą tradycję.

TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W ZWYCZAJACH

GALERIA

6 stycznia br. w Święto Trzech Króli w sali kina „Świt” w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu.

W nastrój wieczoru wprowadziła wszystkich Nikol Wieczerzyńska świąteczną piosenką a Krzysztof Małek zaprezentował fragment „Chłopów” Władysława Reymonta obrazujący przygotowania mieszkańców wsi Lipce do wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaje związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem przedstawił Zespół „Sobótka” z Czarnolasu. Wigilia odbywała się w domu Maciejów. Do suto zastawionego stołu potrawami wigilijnymi zasiedli domownicy, rodzina i sąsiedzi. Wszyscy tradycyjnie połamali się opłatkiem po czym smakowali przygotowanych dań wróżąc sobie i gospodarzom co przyniesie wszystkim Nowy Rok. Obecna na wieczerzy wdowa od trzydziestu lat opowiadała, że przy wyrabianiu ciasta zdjęła obrączkę z lewej dłoni a nakładając ją ponownie założyła na prawą, co oznacza rychłe zamążpójście. Gospodarze podawali do potrzymania gościom łom żelaza co oznacza, że będą mieć „żelazne zdrowie” przez cały rok. „Święte wieczory” przedstawił Zespół Śpiewaczy z Łaguszowa. Trwały one od Bożego Narodzenia do Trzech Króli na pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa. W tym czasie nie można było pracować. Wieczorami kobiety spotykały się w swoim gronie i śpiewały kolędy oraz rozmawiały, często dochodzili do nich mężczyźni i wtedy tańczono bawiąc się do późnych godzin wieczornych. Święto Trzech Króli zaprezentowane zostało przez Zespół Gotardowie i Chór Seniora. Gospodyni wracając z kościoła, kredą znaczyła imiona królów na drzwiach a kadzidłem i znakiem krzyża święciła chałupę. W odwiedziny przyszły sąsiadki śpiewać kolędy i razem przyjmowały kolędników. Zwyczaj chodzenia z gwiazdą i po szczodrokach wykonała Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna z DK. Kolędy i pastorałki wyśpiewały : Chór Parafialny z Janowca , Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Sycyny, Zespół Ludowy Grabowianki, Chór Seniora Pogodna Jesień ze Zwolenia i Dziecięca Grupa Wokalna z DK. Piękne kolędy zagrały również dzieci z grupy muzycznej DK. Wśród wykonywanych kolęd zabrzmiały m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „W żłobie leży” oraz „Cicha noc”. Noworoczne życzenia wszystkim obecnym w imieniu Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia przekazał z-ca Burmistrza – Włodzimierz Kabus, życząc, aby ciepła rodzinnego i wigilijnego stołu wystarczyło wszystkim na cały kolejny rok, radości, zdrowia oraz zrealizowania marzeń. Podziękował zespołom za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Scenografię przygotował Michał Tęcza a scenariusz Joanna Tęcza. Dziękując zespołom za całoroczną współpracę i przybyłym gościom: Adolfowi Krzemińskiemu folkloryście reprezentującemu Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego oraz Stefanowi Rosińskiemu etnografowi –. Anna Wieczerzynska dyr.DK zaprosiła na dalsze wspólne kolędowanie do Domu Kultury. Czas upłynął w miłej atmosferze wspólnego śpiewania kolęd przy akompaniamencie zintegrowanych muzyków.

Zespołom towarzyszyli Stanisław Pająk Wójt Gminy Policzna i Mateusz Sałbut Przewodniczący Rady Miasta Zwolenia.

Zwyczaje Bożego Narodzenia mają w naszym mieście już długą i bogatą tradycję.

Anna Wieczerzyńska

Zwyczaje Bożonarodzeniowe i Festiwal Potraw Świątecznych w Zwoleniu

GALERIA

Mimo siarczystego mrozu impreza „Zwyczaje Bożonarodzeniowe i Festiwal Potraw Świątecznych” zgromadziła w dniu 4 stycznia br. dużą publiczność.

Na scenie zwoleńskiego kina „Świt” w scenerii iście świątecznej, 12 zespołów przybyło na wielkie śpiewanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek. Spotkanie rozpoczęło się melodią graną na instrumencie australijskim didgeridoo w wykonaniu Mateusza Walaska. Wraz z pierwszą gwiazdką, za stołem w tym roku zasiedli członkowie zespołu Gotardowie, Grupy Rytmiczno Folklorystycznej i Chóru Seniora przedstawiając obrzęd wigilijny rozpoczynający się wspólną modlitwą, łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. W czasie koncertu można było usłyszeć kolędę „Bracia patrzcie jeno” w wykonaniu zespołu „Sobótka” z Czarnolasu i wiersz napisany przez Renatę Pogorzelską Wojtaszek pt. „Wiersz Bożonarodzeniowy”. Brzmiały też rytmy znanych kolęd w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Sycyny, zespoły folklorystycznego „Łaguszowianki” z Łaguszowa. Przybył również zespół obrzędowy ze Strykowic Górnych, który obchodził swoje 30- lecie działalności w listopadzie br. Na scenie zaśpiewała również nestorka Pani Cecylia Siczek reprezentująca gminę Tczów, wielokrotna laureatka Biesiad Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Śpiewali dorośli, śpiewały również dzieci – Zespół NUTKI z Lucimi. Gościnnie wystąpił Chór z Janowca z parafii Św. Stanisława Biskupa i Św. Małgorzaty, który wykonał jedną z najstarszych kolęd pt. ”Idźcie z tem co macie” pod kierunkiem Michała Tęczy. Na widowni zasiedli goście zaproszeni a wśród nich Pani Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i łamiąc się opłatkiem, który jest symbolem pojednania i przebaczenia oraz znakiem przyjaźni i miłości, złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Po życzeniach noworocznych zespół Gotardowie z grupą dzicięco – folklorystyczną przedstawili zwyczaje związane z dniem „Trzech króli”, chodzeniem po kolędzie, po szczodrokach i wybierali „króla i królową migdałową”. Zwyczaje wyreżyserowała Joanna Tęcza a scenografię przygotował Michał Tęcza.

Dyrektor DK Anna Wieczerzyńska zaprosiła publiczność i zespoły na drugą część tego wydarzenia kulturalnego do Domu Kultury. A tu czekała na wszystkich królewska uczta. Scenerią były stoły obficie zastawione potrawami świątecznymi, przygotowanymi według własnych receptur przez osiem zespołów folklorystycznych. Nie brakowało chyba niczego. Było co zjeść i wypić. Stoły świąteczne wyglądały jak malowane i kusiły gości. A spróbować można było samych przysmaków: kilka rodzajów bigosu, kapuśnioki i zawijoki oraz śledzików na różne sposoby, pierogów z różnym nadzieniem: makiem, soczewicą, kapustą, grzybkami. Z mięsnych potraw gościom smakowała karkówka w sosie sojowo-grzybowym, pieczone żeberka, kiełbasa pachnąca dymem z jałowca. Rarytasem rybnym był śledziowy tatar, ale smakowały też ryby w innej postaci. Wyborne były też słodkości tj.: racuchy, noworoczny tort, serniki, makowce i drożdżowe.

Na amatorów mocniejszych trunków czekały różne nalewki w postaci cytrynówki, wiśniówki i okowity.

Po prezentacji odbyło się wspólne śpiewanie i pląsy „na ludową nutę”.

Czynna była też kawiarenka w której goście i uczestnicy przy kawie i herbacie długo i miło gawędzili. Scenografię tej części spotkania przygotował Krzysztof Małek.