Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych

XXXV Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

Protokół Jury

Galeria

21 października Zwoleński Dom Kultury przybrał  barwny wystrój,  a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. To znak, że rozpoczęło się jedno z ważniejszych  wydarzeń kulturalnych – XXXV  Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. More

XXXIV Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń 2017

GALERIA

Protokół z posiedzenia jury do pobrania w formacie PDF

22 października 2017 r. w Domu  Kultury w Zwoleniu odbyła się 34 Biesiada Gawędziarzy, Poetów i śpiewaków Ludowych.

More

XXXIII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

GALERIA

Protokół z BIESIADY

23 października Zwoleński Dom Kultury przybrał  barwny wystrój,  a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. More

XXXI Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

 

Protokół z posiedzenia Jury XXXI Biesiady Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych

 

GALERIA

Miesiąc październik w Zwoleńskim Domu Kultury tradycyjnie przybiera barwny wystrój a z różnych zakątków rozbrzmiewa muzyka i śpiew ludowy. Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych 2014 roku w Zwoleniu jest XXXI  Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych.

Co roku spotkają się tu twórcy ludowi regionu radomskiego: gawędziarze, śpiewacy, poeci i muzycy ludowi, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Spotkaniom tym towarzyszy atmosfera bardzo rodzinna tak jak kiedyś bywało ludzie mieli dla siebie czas, nikt się nie śpieszył a w relacjach ważną rolę pełnił dialog. W tym roku z uwagi na brak środków w Urzędzie Marszałkowskim zwróciliśmy się do wójtów i burmistrzów o ufundowanie nagród swoim twórcom ludowym, którzy w większości zaangażowali się we współorganizację.

Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, a następnie rozpoczęły się prezentacje konkursowe, którym przysłuchiwało się jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, przewodniczący jury, Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog, Marian Popis wiceprzewodniczący TKT w Radomiu, polonista. Prezentacje prowadziła Joanna Tęcza instruktor folkloru DK, kier. zespołu GOTARDOWIE, który przygotował wspaniale smakujące potrawy ludowe natomiast scenografię zaaranżował Michał Tęcza.

Do udziału w biesiadzie zaproszonych zostało 54 twórców z 13 gmin, w tym 48 osób dorosłych i 6 dzieci. Biesiada to cenne wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor przekazywany z pokolenia na pokolenie jest to również spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury. W wydarzeniu tym uczestniczą oprócz twórców ludowych, zespołów, goście honorowi, mieszkańcy Zwolenia i okolic.

Biesiadzie towarzyszyły również inne wydarzenia: O godz. 15,15 w Małej Galerii wręczone zostały nagrody laureatom konkursu XI Edycji Foto Lato i otwarta została wystawa prac nagodzonych następnie wystawa fotografii pt. „Czy można?” artystki Barbary Polakowskiej po czym wszyscy zostali zaproszeni na koncert „Na Ludowa nutę”. Na scenie zaprezentowali się: Kapela Zdzisława Kwapińskiego oraz poetka Halina Forc. Artyści ludowi porwali do tańca gości dostarczając wielu miłych wrażeń.  Tradycyjnie ostatnim punktem  spotkania było wręczenie nagród wszystkim uczestnikom Biesiady. Fundatorami nagród byli:  Zbigniew Kuźmiuk – Poseł do Europarlamentu, Bożenna Pacholczak – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek- Radny Województwa Mazowieckiego,  Adolf  Krzemiński – Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu, Wacław Kuś – Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego,  Ilona Jaroszek Nowak – Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia,  Krzysztof Adamczyk – Wójt Gminy Chlewiska, Janusz Witczak – Wójt Gminy Chotcza, Tomasz Śmietanka – Burmistrz Kozienic, Zdzisław Bredłowski – Wójt Gminy Orońsko, Stanisław Pająk – Wójt Gminy Policzna,  Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk, Marek Modrzecki – Wójt Gminy Rusinów, Ireneusz Kumięga – Burmistrz Skaryszewa,  Andrzej Czajkowski – Wójt Gminy Solec, Andrzej Jarzyński – Burmistrz Szydłowca, Koło Młodych Ludowców PSL w Zwoleniu, Dom Kultury w Zwoleniu.

Przedstawiciele komisji oceniającej uznali, że w tym roku uczestnicy prezentowali  bardzo wysoki poziom wykonania.

 Laureatami XXXI Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych zostali: Elżbieta Adamus z Korzyc, Elżbieta Bielec z Tymienicy Nowej, Krystyna Ciesielska z Brogowej, Marianna Cieślak z Przystałowic Małych, Danuta Gawęda z Wysokiej, Władysław Gawęda z Wysokiej, Lucyna Górnik z Chomętowa Puszcz, Władysława Jaros z Sadkowic, Zofia Jurkowska z Wiru, Krystyna Krajewska z Łaguszowa, Wanda Krawiec ze Strykowic Górnych, Zofia Kucharska z Kozienic, Zofia Maraszkiewicz z Mierziączki, Stanisława Mazur z Raju, Jadwiga Nowak z Ostałówka, Joanna Sotowska z Siekierki Nowej, Danuta Woźniak ze Zdziechowa.

Oprócz doznań duchowych, wszyscy  mogli posilić się  potrawami ludowymi tj: pierogami z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z

kartofli,  chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a na deser ciastem.

Na zakończenie Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury podziękowała sponsorom, uczestnikom prezentacji, komisji oceniającej, sympatykom  Biesiady i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację tego unikatowego ale z wielkimi tradycjami wydarzenia kulturalnego.

 

 Natalia Anna Wieczerzyńska – dyr. Domu Kultury w Zwoleniu

XXVIII BIESIADA

W niedzielę, 23 października 2011r. Dom Kultury w Zwoleniu tętnił życiem. Barwne dekoracje, ludzie w strojach ludowych z różnych terenów regionu radomskiego, muzyka, śpiew… To znak, że rozpoczęła się XXVIII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń 2011.
Tak, to już od 28. lat zwoleński Dom Kultury jest gospodarzem tego ważnego dla folkloru wydarzenia kulturalnego. Patronem tegorocznej edycji byli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im Jana Kochanowskiego.
Licznie zebranych gości przywitała Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury. Oficjalnego otwarcia Biesiady dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia. Oceną prezentujących się artystów zajęło się czteroosobowe jury, w skład którego weszli: Adolf Krzemiński, regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – przewodniczący, Stefan Rosiński – folklorysta, etniograf, muzeolog, Joanna Tecza – istruktor folkloru Domu Kultury w zwoleniu oraz Wacław Kuś – przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 71 osób – śpiewaków, gawędziarzy, poetów, instrumentalistów. Cieszy fakt, że wśród nich byli również przedstawiciele młodego pokolenia – dzieci i młodzież.
Głównym celem Biesiady jest ochrona przed zanikaniem autentycznego folkloru: gawędy, śpiewu , poezji i muzyki. Te dobra kulturowe prezentowane są w ciekawej atmosferze staropolskich spotkań przy stole. Uczestnicy nie prezentują się na scenie, siedzą za stołami zastawionymi potrawami regionalnymi i autentycznie biesiadują. Nad przygotowaniem dań kuchni tradycyjnej czuwał Zespół Folklorystyczny „Gotardowie” pod kierunkiem Joanny Tęczy i pomocy Bożeny Tęczy. Wiele gatunków pierogów, kapusta z grochem, bigos, kapusta kartoflana, ciasta, wędliny, smalec. Wszystko było doskonałe i szybko znikało ze stołów.
Kilkugodzinne przesłuchania minęły szybko. Każdy z występujących otrzymywał dyplom pamiątkowy za udział w Biesiadzie, wszyscy otrzymali nagrody różnego stopnia. Na zakończenie święta folkloru w Zwoleniu wystąpiły dwa zespoły ludowe. Zespół Śpiewaczy „Dolno – Jasieńczanki” z Jasieńca Iłzeckiego, który założony był w 2007r. Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Skiba. Drugim zespołem, który dał godzinny koncert była Kapela Kurpiowska „Kurpianka”, która składa się z pięciu instrumentów: harmonii pedałownej, klarnetu, skrzypiec bębenka i akordeonu. Repertuar kapeli nie ogranicza się do muzyki ludowej Kurpiowszczyzny. Obejmuje także inne melodie ludowe, biesiadne, okolicznościowe, rozrywkowe, klasyczne, kościelne. Kierownikiem kapeli jest Pan Paweł Łaszczych.
Nie byłoby nagród, koncertów – gdyby nie sponsorzy. W tym roku byli nimi: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Zbigniew Kuźmiuk – Poseł na Sejm RP, Muzeum Wsi Radomskiej, Koło Młodych Ludowców PSL w Zwoleniu, Ewa i Bartosz Dorociak z Wilkowa, Ośrodek Szkolenia Kierowców Marka Kwapisiewicza w Zwoleniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego oraz Dom Kultury. Dzięki sponsorom zaistniała możliwość przeprowadzenia tej pięknej imprezy, która kultywuje nasze polskie tradycje narodowe. Przy Biesiadzie pracowali wszyscy pracownicy i stażyści Domu Kultury.

XXVII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

Zwoleński Dom Kultury 17 października 2010 roku, znów przybrał barwny wystrój a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. XXVII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych , odbywała się pod patronatem Jerzego Kozińskiego – Starosty Zwoleńskiego i Bogusławy Jaworskiej – Burmistrza Zwolenia.

Klimat biesiady na której spotkają się twórcy ludowi regionu radomskiego aby zaprezentować przygotowane przez siebie gawędy, piosenki , wiersze i utwory ludowe jak zawsze stał się rodzinny. Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, a następnie rozpoczęły się prezentacje konkursowe, którym przysłuchiwało się jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – współorganizator, przewodniczący jury, Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog oraz Joanna Tęcza instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu. Do udziału w biesiadzie zgłosiło się 60 osób – śpiewacy, gawędziarze, muzycy oraz poeci, wśród wykonawców nie zabrakło również dzieci i młodzieży.
Biesiada to cenne wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor, jest to również spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury. Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz twórców ludowych, zespołów, goście honorowi, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej . Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się wszystkie występy.
Innymi wydarzeniami kulturalnymi towarzyszącymi biesiadzie było otwarcie dwóch wystaw. W Galerii Fotografii i Plastyki DK z okazji Jubileuszów XXXV- lecia Zespołu Folklorystycznego GOTARDOWIE i XXV – lecia Domu Kultury w Zwoleniu.– otwarta została wystawa dokumentacyjna, która wprowadziła uczestników w nastrój iście jubileuszowy. Przybyli goście składali życzenia i kwiaty. Jubilaci otrzymali gratulacje min. od: Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Bożenny Pacholczak Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Waldemara Kordzińskiego Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Bogusławy Jaworskiej Burmistrza Zwolenia i Włodzimierza Kabusa z-cy Burmistrza Zwolenia, Waldemara Urbańskiego Członka Zarządu Powiatu Zwoleńskiego oraz Edyty Sulimy Sekretarza Powiatu, Adolfa Krzemińskiego regionalisty i dr Stefana Rosińskiego etnografa, Ilony Jaroszek Nowak Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej, Wacława Kuś Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego i zastępcy Tadeusz Rojka, Jadwigi Siepietowskiej Dyrektora MG Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami, Elżbiety Nowakowskiej Dyrektora Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Michała Tęczy Dyrektora MGOK w Janowcu. Goście składali gratulacje dla członków Zespołu Gotardowie na ręce Joanny Tęczy – kierownika, w imieniu pracowników Domu Kultury życzenia przyjmowała Anna Wieczerzyńska – dyrektor placówki. Skromne obchody jubileuszów podsumowane zostały trzypiętrowym tortem, którym gości częstowała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Z przyjemnością wszyscy zwiedzali wystawę zaaranżowaną przez Waldemara Gołdzińskiego instr. plastyki DK, której ekspozycja przedstawia fragmentarycznie działalność Zespołu Gotardowie i Domu Kultury, ale jest też przyczynkiem do obejrzenia kronik zawierających kopalnię wiedzy z działalności na przestrzeni lat Jubilatów. Na wystawie wyeksponowane zostały również zdjęcia, dokumenty, dyplomy, puchary i nagrody. W tym bogatym w wydarzenia dniu otwarta została w Małej Galerii wystawa pokonkursowa VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO LATO. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyła Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. I Nagrodę w kategorii do 18 lat zdobyła Edyta Karasek z Grabowa za zestaw zdjęć p.n. „W gęstwinie letnich wypraw”. I Nagroda w kategorii powyżej 18 lat ufundowana przez Irenę Zawadzką – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu przypadła Przemysławowi Pomarańskiemu ze Zwolenia. Ponadto jury przyznało 7 wyróżnień. Do konkursu przystąpiło 36 autorów z całej Polski, którzy przysłali 159 fotografii.
Miłych wrażeń gościom i uczestnikom dostarczył koncert ludowy w którym wystąpili: Zespół Śpiewaczy z Mierziączki, Kapela Zdzisława Kwapińskiego oraz Ewelina Dąbrowska młoda skrzypaczka z Radomia.
Wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom biesiady dokonali sponsorzy i goście honorowi. W tym roku laureatami zostali wszyscy uczestnicy Biesiady, prezentując bardzo wysoki poziom wykonania. Wśród nagród min. jury przyznało nagrodę imienia „Józefy Rogali” ufundowaną przez Ewę i Bartosza Dorociak Firma „DOROCIAK”

Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogi z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, golonką, schabem zapiekanym z warzywami a na deser ciastem drożdżowym, szarlotką i piernikiem. Potrawy przygotował Zespół Gotardowie pod kierunkiem Joanny i Bożeny Tęczy.
XXVII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych- Zwoleń 2010, odbyła się dzięki pomocy finansowej władz samorządowych: powiatowych i gminnych regionu radomskiego oraz sympatyków folkloru.
Wszystkim sponsorom gospodarz biesiady – Dom Kultury w Zwoleniu bardzo serdecznie dziękuje.

Natalia Anna Wieczerzyńska – dyr. Domu Kultury w Zwoleniu

XXVI Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

GALERIA

Zwoleński Dom Kultury 18 października 2009 roku, znów przybrał barwny wystrój a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy. Klimat poprzedzający oficjalne otwarcie XXVI Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych, na której spotkają się twórcy ludowi regionu radomskiego aby zaprezentować przygotowane przez siebie gawędy, piosenki , wiersze i ludowe utwory muzyczne.

Tradycyjnie oficjalnego otwarcia biesiady dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, a następnie rozpoczęły się prezentacje konkursowe, którym przysłuchiwało się jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – przewodniczący jury, Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog oraz Wacław Małek – polonista, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu w latach 1979-94. Do udziału w biesiadzie zgłosiło się 28 śpiewaków, 9 gawędziarzy, 6 muzyków, 4 poetki, 8 dzieci – śpiewaków, Zespół Folklorystyczny GOTARDOWIE i Zespół Ludowy z Grabowa nad Wisłą. W tym roku zgłosiło się wielu nowych uczestników reprezentujących nowo powstałe zespoły w regionie radomskim

Biesiada to cenne wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor, jest to również spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury. Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz twórców ludowych, zespołów, goście honorowi, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej . Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się prawie wszystkie występy.

Wśród wykonawców są również dzieci i młodzież, daje to nadzieję, że tradycje są przekazywane i będą zachowane. Podczas obrad jury o godzinie 1500 w Małej Galerii Domu Kultury odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO LATO, którego organizatorem jest również Dom Kultury w Zwoleniu. Po odczytaniu protokółu przez komisarza wystawy Waldemara Gołdzińskiego, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia wręczyła laureatom i osobom wyróżnionym, nagrody i dyplomy pamiątkowe. Laureatami zostali w: kategorii wiekowej 6 –12 lat: Adrianna Kołaczek z Żyrardowa, w kategorii wiekowej 13 –18 lat: Aleksandra Łata ze Zwolenia, w kategorii powyżej 18 lat: Wojciech Domagała z Kielc. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników biesiady a także gości, którzy odwiedzili również Galerię Fotografii i Plastyki DK i obejrzeli prezentowaną wystawę fotograficzną p.n. „Pomniki Jana Pawła II w Polsce autorstwa Magdaleny Błażewicz z Radomia.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do sali widowiskowej w której odbył się występ Grupy Tańca Irlandzkiego ELPHIN z Gdańska.

Kolejnych miłych wrażeń na małej scenie dostarczył widzom Ludowy Zespół z Grabowa nad Wisłą pod kierunkiem Natalii Przepiórki.

Po koncercie wszyscy czekali z niecierpliwością na ogłoszenie wyników, przedstawił je Adolf Krzemiński – przewodniczący jury. W tym roku laureatami zostali: w kategorii śpiewaków – Ewa Jastrzębska z Chomętowa Puszcz, Lucyna Gawor z Zaborowia, Zuzanna Matyjasek z Boisk, Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich, Helena Wyrwińska z Korzyc, Maria Kowalik z Ostałówka, Helena Łabędzka z Pawłowa.

W kategorii gawędziarzy: Michalina Bilska ze Zbożennej, Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich, Alina Kucfir z Pawłowa.

W kategorii poetów Zofia Kucharska z Kozienic. W kategorii muzyków – sześć równorzędnych nagród, otrzymali: Jan Kmita z Przystałowic Małych, Józef Tkaczyk z Ostałówka, Tadeusz Sałbut ze Zwolenia, Józef Wyrwiński z Korzyc, Zdzisław Kwapiński z Radomia, Adam Mazurkiewicz z Mostek. Jury przyznało również nagrody zespołom GOTARDOWIE ze Zwolenia i Ludowemu z Grabowa nad Wisłą.

W kategorii dzieci Ewelina Dąbrowska z Radomia, Agnieszka Madejska z Lucimi, Adrian Starzak z Boisk, Aneta Boroch z Lucimi, Aleksandra Kwapisiewicz ze Zwolenia, Dominika Uczciwek ze Zwolenia, Aleksandra Tęcza ze Zwolenia, Ida Tęcza ze Starachowic. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe.

Najstarsi uczestnicy biesiady Stefania Janik –84 lat i Józef Tkaczyk –80 lat, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radnego Województwa Mazowieckiego –Bogumiła Ferensztajna.

Wręczenia nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu dokonali sponsorzy i goście honorowi: Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, Henryk Chołuj przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, Ewa Dorociak – właścicielka Firmy DOROCIAK z Wilkowa oraz Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, który wręczył dodatkowo nagrody specjalne – albumy z Janem Pawłem II sponsorom: dr Zbigniewowi Kuźmiukowi i Ewie Dorociak. Miłym akcentem i niespodzianką były nagrody ufundowane przez Bogusława Ferensztajna w podziękowaniu za kultywowanie tradycji ludowej w regionie dla Anny Wieczerzyńskiej dyrektora Domu Kultury, Joanny Tęczy instruktora folkloru i Wacława Małka inicjatora powołania biesiady. Podsumowując biesiadę Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia podziękowała uczestnikom, organizatorom, sponsorom, gościom za dostarczone wrażenia i wspaniały klimat, zaprosiła również wszystkich na przyszły rok.

W Biesiadzie wzięło udział ok. 300 osób w tym artyści ludowi, członkowie zespołów występujących w koncercie galowym, komisji oceniającej, gości zaproszonych, mieszkańców miasta i okolic.

Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogi z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, golonką, schabem zapiekanym z warzywami a na deser ciastem drożdżowym, szarlotką i piernikiem. Potrawy te przygotowały Panie z zespołu „Gotardowie” działającego przy naszym Domu Kultury. Scenografię wykonali Bożena i Michał Tęczowie, przebieg biesiady dokumentował Ryszard Krawczyk i Karolina Frankiewicz –Jaworska. Jury oceniło, że biesiada stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym, co wpłynęło na sprawny jej przebieg i typowo rodzinną atmosferę. Jak zwykle wszystkim było szkoda wyjeżdżać ze Zwolenia.

Sponsorami XXVI Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych Zwoleń 2009 byli:

– Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

– Bogusław Ferensztajn Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

– Jerzy Koziński Starosta zwoleński

– Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia

– dr Zbigniew Kuźmiuk były Poseł do Europarlamentu

– Ewa i Bartosz Dorociak właściciele firmy DOROCIAK z Wilkowa Woj.opolskie

– Tomasz Krupa z Cukrówki –Gmina Chlewiska.

Wszystkim sponsorom realizator imprezy Dom Kultury w Zwoleniu bardzo serdecznie dziękuje.

XXV Jubileuszowa Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

19 października 2008 roku, Dom Kultury w Zwoleniu był gospodarzem XXV Jubileuszowej Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Już po raz 25 spotkali się twórcy ludowi regionu radomskiego aby zaprezentować przygotowane przez siebie gawędy, piosenki , wiersze i ludowe utwory muzyczne

Gospodarz biesiady, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu – Anna Wieczerzyńska – powitała wszystkich zaproszonych gości i uczestników. Zapoznała z bogatym programem imprezy, który został przygotowany specjalnie z okazji Jubileuszu. Oficjalnego otwarcia biesiady dokonała Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia.

Jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – przewodniczący jury, Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog oraz Wacław Małek – polonista, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu w latach 1979-94, przysłuchiwało się prezentacjom 40 śpiewaków, 11 gawędziarzy, 6 muzyków, 4 poetek, 9 dzieci – śpiewaków i zespołowi folklorystycznemu GOTARDOWIE.

Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz gości honorowych i osób zaproszonych, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji, które w tym zmaterializowanym świecie giną. Uczestnicy Biesiady prezentują muzykę ludową gadki, pieśni i wiersze odpowiadające dawnym tradycjom, które związane były z obrzędami, zwyczajami ludowymi, pracą, kulturą i wierzeniami. Instrumentaliści piękną ludową muzyką urozmaicają cały program. Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się prawie wszystkie występy.

Cieszy fakt, że wśród wykonawców są również dzieci i młodzież, daje to nadzieję, że tradycje są przekazywane i będą zachowane. Podczas obrad jury o godzinie 1500 w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy harmonii i akordeonów z kolekcji Tadeusza Września z Radomia. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników biesiady a także i gości. Wiele cennych informacji z historii, pochodzenia i budowy poszczególnych instrumentów przekazał Jan Kozielski a prezentacji utworów na tych instrumentach dokonywał Aleksander Krupa.

Po otwarciu wystawy wszyscy zostali zaproszeni do sali widowiskowe w której odbył się koncert ludowej Kapeli Aleksandra Krupy z Radomia, instrumentaliści swoja muzyką porwali do tańca widzów.

Po koncercie odbyła się część oficjalna – jubileuszowa. Rys historyczny przedstawił Adolf Krzemiński – pomysłodawca tej unikatowej imprezy ludowej. W swoim wystąpieniu nawiązał, że biesiada nie tylko popularyzuje autentyczny folklor, ale jest również spotkaniem, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury.

Były też podziękowania dla gospodarzy biesiady złożone na ręce Anny Wieczerzyńskiej dyr. DK oraz dyplomy i kwiaty dla osób współpracujących przy organizacji i nad przebiegiem biesiady oraz wspierających imprezę na przestrzeni lat. Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia uhonorowała Adolfa Krzemińskiego – pomysłodawcę biesiady statuetką Jana Kochanowskiego oraz dyplomem. Podziękowania otrzymali również: Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ilona Jaroszek Nowak Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w W-wie, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Jerzy Koziński Starosta Zwoleński, Zdzisław Heńk – redaktor Radia Kielce, Stefan Rosiński – etnograf, folklorysta, Wacław Małek dyr. Domu Kultury w latach 1979-94, Elżbieta Nowakowska dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu były dyr. DK, Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Joanna Tęcza i zespół GOTARDOWIE oraz Firma DOROCIAK z Wilkowa.

Wacław Kuś Przewodniczący TMM Zwolenia w imieniu Zarządu Towarzystwa wręczył nagrodę specjalną – Joannie Tęczy.

Po części jubileuszowej zostały ogłoszone wyniki pracy jury.

W tym roku laureatami zostali: w kategorii śpiewaków – Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich, nagrodę ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W kategorii gawędziarzy: Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich – fundator nagrody Starosta zwoleński. W kategorii poetów Zofia Kucharska z Kozienic – fundator nagrody, Stowarzyszenie Grupa Literacka ŁUCZYWO z Radomia. W kategorii muzyków – sześć równorzędnych nagród z których pięć ufundował Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu, jedną Marszałek Województwa Mazowieckiego a otrzymali je: Józef Tkaczyk, Jan Kmita, Zdzisław Kwapiński, Tadeusz Sałbut, Adam Mazurkiewicz i Józef Wyrwiński. W tym roku powołana została specjalna nagroda Imienia Józefy Rogali, którą ufundowali Ewa i Bartosz Dorociak właściciele firmy DOROCIAK w Wilkowie a otrzymały ją: Wanda Krawiec ze Strykowic Górnych w kategorii śpiewaków i Kazimiera Lewikowska ze Strykowic Górnych w kategorii gawędziarzy. Nagrodę zespołową jury przyznało również zespołowi GOTARDOWIE ze Zwolenia a dzieci otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia z funduszu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wręczenia nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu dokonali: Zbigniew Kuźmiuk – Poseł do Europarlamentu, Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ilona Jaroszek Nowak kierownik Departamentu, Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Włodzimierz Kabus – Zastępca Burmistrza Zwolenia, Edyta Sulima – Sekretarz Powiatu, Ewa Dorociak – właścicielka Firmy DOROCIAK z Wilkowa oraz Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego.

Po wręczeniu nagród Zespół Gotardowie wniósł na salę trzypiętrowy tort jubileuszowy, zdmuchnięcia świeczek uroczyście dokonali wszyscy goście honorowi. Toast za pomysłodawcę, uczestników i gospodarzy biesiady wzniosła Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, zapraszając na przyszły rok a wszyscy odśpiewali głośne „sto lat”.

Podsumowując biesiadę dyr. DK Anna Wieczerzyńska podziękowała Adolfowi Krzemińskiemu i innym którzy powołali do życia to piękne wydarzenie kulturalne o charakterze ludowym, wspierali na przestrzeni lat poprzez współpracę i pomoc organizacyjną oraz sponsorom.

W Biesiadzie wzięło udział ok. 300 osób w tym artyści ludowi, członkowie zespołów występujących w koncercie galowym, komisji oceniającej, gości zaproszonych, mieszkańców miasta i okolic.

Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogi z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, pyzami z mięsem, golonką, a na deser ciastem drożdżowym i ze śliwkami. Potrawy te przygotowały Panie z zespołu „Gotardowie” działającego przy naszym Domu Kultury. Scenografię wykonali Bożena i Michał Tęczowie. Wystawę harmonii i akordeonów zaaranżowali Karolina Frankiewicz Jaworska i Robert Kusio, przebieg biesiady dokumentował Ryszard Krawczyk. Biesiada stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym, co wpłynęło na sprawny jej przebieg i typowo rodzinną atmosferę. Jak zwykle wszystkim było szkoda wyjeżdżać ze Zwolenia.