Na Pielgrzymim Szlaku

XX Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej „Na Pielgrzymim Szlaku”

Protokół JURY

GALERIA

XIX Prezentacje „NA PIELGRZYMIM SZLAKU”

Galeria
Protokół Jury

Święty Augustyn powiedział, że „Muzyka jest jak modlitwa. Bóg w trzech osobach – kompozytora, śpiewaka i pieśni- spaja nas razem w jeden cudownie zjednoczony  chór wielu głosów”. More

XVIII Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymim Szlaku”

GALERIA

W dniu 25 września Komisja oceniająca  XVIII Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej i Piosenki Religijnej „Na Pielgrzymim Szlaku” w składzie:

  1. Ksiądz Profesor – Andrzej Zarzycki – przewodniczący
  2. Elżbieta Nowakowska – pomysłodawca i realizator pierwszych edycji Pielgrzymiego Szlaku
  1. Hanna Chołuj  – nauczyciel muzyki

po wysłuchaniu 17 zespołów prezentujących pieśni religijne i  pielgrzymkowe przyznała GRAND PRIX  i I,II, i dwa ex aequo III miejsca oraz  wyróżnienia:

GRAND PRIX w wysokości 1.000 złdla zespołu AVISTA z parafii Świętej Rodziny w Kozienicach

I MIEJSCE dla scholii VOX DEI  parafii Matki Bożej w Miedzierzy

II MIEJSCE dla SCHOLII DZIECI JEZUSA z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Przyłęku

III MIEJSCE dla „KWARTETU DYNAMICZNEGO” z Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

III MIEJSCE dla Scholii Młodzieżowej przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

 

Wyróżnienia dla :

 1.Scholii „SERDUSZKA” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starachowicach

2.Scholii FIDELIS z parafii pw. Świętego Brata Alberta w Skarżysku Kamiennej

3.Zespołu NUTKI z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Zwolenia

4.SCHOLII MŁODSZEJ Z JASTRZĘBII z parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi

5.Wyróżnienie  dla zespołu wokalnego MŁODZI MŁODYM Z Publicznego Gimnazjum w Wólce Łagowskiej

6.Wyróżnienie dla SCHOLII PARAFIALNEJ z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ługach

7.Wyróżnienie dla GRUPY DZIECIECEJ FOLKLORYSTYCZNO- RYTMICZNEJ z  Domu Kultury w Zwoleniu

8.Wyróżnienie dla ZESPOŁU NIEPOWTARZALNI z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu

9.Wyróżnienie dla ZESPOŁU STRYKOWICE

10.Wyróżnienie dla DZIECIĘCEJ SCHOLII PARAFIALNEJ z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 

11.Wyróżnienie dla SCHOLII JASTRZĘBIA   z parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jastrzębi

12.Wyróżnienie  dla Klubu Seniora POGODNA JESIEŃ ze  Zwolenia

W tym roku wystąpiła rekordowa ilość zespołów i uczestników.

Nagrody ufundowali:

Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński

Bernard Kasprzycki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Stanisław Figurski AUTO CENTRUM

Marek Kwapisiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców

Dom Kultury w Zwoleniu

Wszystkich uczestników przeglądu łączyła wspólna pasja radosnego śpiewania głosem, sercem i swoim życiem.

„Na pielgrzymim szlaku”

Protokół z posiedzenia jury: TU

 

28 września po raz XVI odbyły się Prezentacje Pieśni Religijnej i Pielgrzymkowej organizowane przez Dom Kultury w Zwoleniu. Na przestrzeni lat prezentacje przebiegały w różnych konwencjach. Tym razem do konkursu zaproszone zostały schole, soliści , zespoły wokalne, chóry i zespoły folklorystyczne. W niedzielne popołudnie Plac Kochanowskiego wypełnił się licznie zgromadzonymi uczestnikami i publicznością. Do konkursu przystąpiło 15 zespołów i dwie solistki. Najlepszym z najlepszych okazał się zespół wokalno- instrumentalny Dzieci Jezusa z Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu przygotowany przez Wiolettę Wątorską. Wydarzenie to ma swoich wiernych uczestników i odbiorców. Przegląd wspierany jest dobrym słowem a także materialnie przez Burmistrza Zwolenia, Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu , Starostę Zwoleńskiego i Bank Spółdzielczy w Zwoleniu.

Pielgrzymi Szlak

24 września Plac Kochanowskiego wypełnił się rozśpiewanymi zespołami , które przyjechały do Zwolenia z Diecezji Radomskiej , aby uczestniczyć w XIII Prezentacjach Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymi Szlaku” Zwoleń 2011 Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury przywitała gości zaproszonych i uczestników życząc radości ze wspólnego śpiewania.
Uroczystego otwarcia Prezentacji dokonali Bogusława Jaworska – burmistrz Zwolenia i ksiądz Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. W komisji oceniającej zasiedli:
Ksiądz Dariusz Sałek – moderator muzyczny Diecezji Radomskiej – przewodniczący Anna Chołuj – nauczyciel Społecznego Ogniska Muzycznego w Zwoleniu
Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia i przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ewa Bulzacka instruktor DK rozpoczęła część konkursową i poprowadziła prezentację zespołów. Jury zwracało szczególną uwagę na dobór repertuaru, oryginalność wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Regulamin obejmował dwie kategorie uczestników – do 16 lat i powyżej 16 roku życia Po wysłuchaniu 8 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych prezentujących pieśni pielgrzymkowe komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:
I NAGRODĘ w I kategorii – 700 zł otrzymał zespół Moc i Potęga z Parafii p.w. Świętego Jana Nepomucena z Przysuchy ufundowaną przez księdza kanonika Bernarda Kasprzyckiego proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu ,
II NAGRODĘ w I kategorii – 500 zł Schola z Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kazanowie Koneckim ufundowaną przez Lucynę Wisniewską – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu WYRÓŻNIENIA w I Kategorii po 200 zł otrzymali
1. Drużyna Maryi –z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach, ufundowane przez Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego
2. Schola z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, fundator
Ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz
I NAGRODĘ w II kategorii – 700 zł komisja przyznała zespołowi B 16 z Parafii Świętego Andrzeja w Suchedniowie ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia – Bogusławę Jaworską
II NAGRODĘ w II kategorii zdobyło Trio Wokalne z Domu Kultury w Zwoleniu w wysokości 500 zł ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia – Bogusławę Jaworską
Dwa WYRÓŻNIENIA po 200 zł przypadły dla:
1. Zespołu Quo Vadis – 23 ze Zwolenia – fundator Marek Kwapisiewicz – Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zwoleniu
2. Zespołu Apoikia ze Zwolenia fundatorzy 100 zł – Starosta Zwoleński – Waldemar Urbański 100 zł – Marek Kwapisiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zwoleniu

Po przesłuchaniach w roli gwiazdy wystąpiła 50 osobowa schola „Jezusowe Promyki” z Ksawerowa, która swoimi pieśniami rozbawiła zgromadzoną publiczność. Pani Burmistrz i Ksiądz Kanonik wręczyli dzieciom, siostrze Etienie i księdzu Jackowi Syjud – opiekunom, upominki ze Zwolenia.
Po koncercie przewodniczący jury – ksiądz Dariusz Sałek – moderator muzyczny Diecezji Radomskiej ogłosił wyniki konkursu a fundatorzy nagród wręczyli laureatom
nagrody finansowe , dyplomy i podziękowania.
W tym roku prezentacje honorowym patronem objęli: ksiądz Henryk Tomasik- Biskup Radomski, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia i ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Natomiast patronat medialny sprawowali: Radio Plus Radom, Ave Gość Radomski i Credo Zwoleń.
Atrakcją tegorocznego przeglądu była możliwość wejścia do krypty Jana Kochanowskiego w tutejszym kościele, która została odrestaurowana i niedawno udostępniona zwiedzającym.
Kluczowym sponsorem Pielgrzymiego Szlaku jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, która wspiera finansowo od lat Zwoleńskie Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej. Gospodarzem i głównym organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu.
Organizatorzy z satysfakcją mogą powiedzieć , że spotkania te tworzą specyficzny klimat i atmosferę. Przy wspaniałej pogodzie w rytmie piosenki „Idziemy na Syjon”, której słowa pozwalały na dośpiewanie tekstu po swojemu zakończyły się XIII Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej.

Koncert pieśni pielgrzymkowych.

10 września 2010 r odbył się w Domu Kultury w Zwoleniu koncert piosenek pielgrzymkowych, które rozbrzmiewały echem XII – ego Przeglądu Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymim Szlaku” Zwoleń 2010.

Spotkanie otworzyła Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia i ksiądz Kanonik Bernard Kasprzycki – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu – współorganizatorzy.
Licznie przybyli goście przez blisko dwie godziny słuchali utworów pielgrzymkowych w wykonaniu dwóch zespołów: Latrii (łac.Wielbienie Boga) z Parafii św. Barbary w Pionkach pod kierunkiem ks. Piotra Popisa i Mini Kuźnii Radomskiej z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu pod kierunkiem ks. Bartłomieja Wink. W repertuarze znalazły się min pieśni: Uwielbiam Cię Jezu, Bądź Królową, Fale czy Bobo Flamenco. Koncert był entuzjastycznie przyjęty i głośno oklaskiwany przez wszystkich.
Wydarzenie to wspierała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu. Głównym celem komisji jest edukacja promująca wartościowy i zdrowy styl życia, uczenie umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających oraz zachęcanie do różnych form aktywności, w tym artystycznej.
Na zakończenie koncertu dyrektor Domu Kultury Anna Wieczerzyńska podziękowała zespołom, gościom i sponsorom oraz zaprosiła wszystkich zgromadzonych do obejrzenia wystawy w Galerii DK. Spotkanie stało się również okazją do wspólnych wspomnień, rozmów i wymiany doświadczeń.
Tegoroczny przegląd przebiegający w innej formie był bardzo udany. Koncert dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i pozytywnych doznań wszystkim obecnym.

Prezentacje Pieśni Pielgrzymkowej ZWOLEŃ 2009 i otwarcie

GALERIA

Zwoleński Dom Kultury kontynuuje tradycję konkursową pieśni pielgrzymkowej p.n. „Na Pielgrzymim Szlaku. Jest to spotkanie rozśpiewanej młodzieży, która interesuje się muzyką religijną. Treści i przesłanie tych pieśni wnoszą wiele wartości w życie każdego człowieka.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęliśmy w dniu 11 września 2009r. (piątek) o godz. 1630 na estradzie, usytuowanej w malowniczych ogrodach Domu Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali: Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia i ksiądz Kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. W tym roku zakwalifikowanych zostało osiem zespołów, które oceniała Komisja w składzie: Urszula Bronisz -nauczycielka muzyki PSP w Zwoleniu, Włodzimierz Kabus z-ca Burmistrza Zwolenia, Przewodniczący Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, ksiądz Konrad Wójcik – Moderator Diakonii Muzycznej Ruchu Światło- Życie Diecezji Radomskiej – Przewodniczący Jury. O godzinie 1800 w przerwie przesłuchań w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury otwarta została wystawa malarstwa i rysunku Grzegorza Matyi – artysty z powiatu zwoleńskiego. Podczas Prezentacji atmosferę ogrodów podgrzewało rozpalone ognisko i gile na których piekły się smaczne kiełbaski dla uczestników i gości. Po przesłuchaniach wszyscy przeszli do Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu na wspólną modlitwę – Zwoleńska Kuźnia Młodych. Po modlitwie został odczytany werdykt Jury: I Nagrodę Burmistrza Zwolenia otrzymał Zespół Konterfekt działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie, II Nagrodę ufundowaną prze Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu zdobył Zespół Vidimus Dominum z Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Radomiu, dwie równorzędne III Nagrody ufundowane przez Starostę Zwoleńskiego i Parafię p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu Jury przyznało zespołom: Totus Tuus z Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze i Mini Kuźnii Radomskiej z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Komisja przyznała również wyróżnienia zespołom: „Zahir” z Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, „Miriam” z Parafii Świętego Stanisława w Cerekwi, „Moc i Potęga” z Parafii Świętego Jana Nepomucena w Przysusze i Zespołowi działającemu przy Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Małęczynie. Po ogłoszeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów laureatom przez fundatorów: Bogusławę Jaworską Burmistrza Zwolenia, Włodzimierza Kabusa z-ca Brmistrza Zwolenia, księdza Kanonika Bernarda Kasprzyckiego Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu i Edytę Sulimę Sekretarza Powiatu Zwoleńskiego. Po wręczeniu nagród zaprezentowali się szczęśliwi ze zdobycia pierwszego miejsca laureaci. Spotkanie to stało się również okazją do wręczenia nagród i dyplomów zwoleńskiej młodzieży z Parafialnego Klubu Sportowego, która w rozgrywkach sportowych na Ogólnopolskiej Parafiadzie w Warszawie zdobyła zaszczytne miejsce. Trenerom i młodzieży podziękowała Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia. Podsumowanie dnia pełnego doznań artystycznych i wrażeń zakończyło się wspólną modlitwą Apelem Jasnogórskim.

Spotkania te na przestrzeni lat tworzą swoisty klimat, miłą i serdeczną atmosferę, rodzącą się przyjaźń i radość niesioną przez śpiew i muzykę. Patronat Honorowy w tym roku objął : Abp. Ks. Zygmunt Zimowski Przewodniczący Papieskiej Rady d/s Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie, J.E. Ks. Biskup Stefan Siczek Administrator Diecezji Radomskiej, Jerzy Koziński Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Ks. Kanonik Bernard Kasprzycki Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Patronat Medialny Radio Plus Radom, Ave Gość Radomski, CREDO Zwoleń. Realizator tego wydarzenia artystycznego to Dom Kultury w Zwoleniu.

„Na pielgrzymim szlaku – Zwoleń 2008”

13 września 2008 roku w sobotnie popołudnie, w ogrodach DK i MGBP w Zwoleniu, Anna Wieczerzyńska – Dyrektor Domu Kultury powitała przybyłych gości i uczestników Jubileuszowych X Prezentacji Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymim Szlaku” – Zwoleń – 2008.

Spotkanie otworzyła Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia i Ksiądz Kanonik – Bernard Kasprzycki – Proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Swoją obecnością zaszczycił Przegląd, Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński. Po oficjalnym otwarciu i odczytaniu przez prowadzącą przesłuchania – Karolinę Frankiewicz-Jaworską odezwy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skierowanej do młodzieży, komisja w składzie: Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia i przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, Ksiądz Piotr Sowiński – z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, dyrektor chóru parafialnego, Urszula Bronisz – nauczycielka muzyki w PSP w Zwoleniu, przystąpiła do przesłuchania siedmiu zakwalifikowanych zespołów prezentujących pieśni pielgrzymkowe.
Po zakończeniu przesłuchań ksiądz Piotr Sowiński przeprowadził warsztaty muzyczne dla młodzieży i osób zainteresowanych. O godzinie 17,00 wszyscy spotkali się w sali widowiskowej DK gdzie odbył się recital autorski znakomitego muzyka, organisty wirtuoza – Roberta Grudnia, którego koncert poprowadził Michał Tęcza instruktor muzyki DK. Robert Grudzień ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi i Musikhochschule w Duesseldorfie. Koncertuje na terenie całego kraju oraz za granicą. Dokonał wielokrotnych nagrań, radiowych i telewizyjnych. Jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbywającego się w 48 miastach Polski. Po doznaniach duchowych, których dostarczył koncert, komisja udała się na obrady a uczestnicy prezentacji oraz zaproszeni goście uformowali korowód, który przeszedł ulicami miasta do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na Mszę Świętą. Po Mszy umocnieni duchem, wszyscy wrócili na odczytanie werdyktu jury, ale zanim to nastąpiło dyrektor Domu Kultury Anna Wieczerzyńska przedstawiła krótką historię Prezentacji i nazwiska osób dzięki którym zrodził się ten pomysł i mógł być przy ich wsparciu realizowany przez 10 lat. Były też kwiaty, podziękowania i życzenia a otrzymała je Elżbieta Nowakowska twórczyni Prezentacji, która zabierając głos ze wzruszeniem wspominała chwilę sprzed dziesięciu lat w której zrodził się pomysł zorganizowania w Zwoleniu Przeglądu. Następnie odczytany został protokół przez członków jury, które przyznało nagrody i wyróżnienia:
I NAGRODĘ – 400 zł – otrzymała Schola parafialna EFFATA p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia, Bogusławę Jaworską
II NAGRODA – 300 zł przyznana została zespołowi ZAHIR z Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, ufundowana przez Księdza Kanonika Bernarda Kasprzyckiego Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.
Dwie równorzędne III NAGRODY – po 200zł – otrzymały: Schola Parafialna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu ufundowaną przez Starostę Zwoleńskiego Jerzego Kozińskiego i zespół TOTUS TUUS z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przysusze ufundowaną przez Księdza Kanonika Bernarda Kasprzyckiego Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.
Komisja przyznała również trzy wyróżnienia dla zespołów: „Wojownicy Pana” ze Stowarzyszenia Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej w Radomiu, ” MOC I POTĘGA” z Parafii p.w. Świętego Jana Nepomucena w Przysusze i Duetu Wokalnego z Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie
Wszystkie zespoły i kierownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wykonane przez Dom Kultury oraz nagrody książkowe. Nagrody wręczyli fundatorzy, którzy gratulowali i dziękowali wszystkim zespołom oraz realizatorom przeglądu zapraszając na przyszły rok z nadzieją na dwudniowe spotkanie. Na zakończenie tej części spotkania zaśpiewali laureaci – schola parafialna EFFATA p.w. Matki Bożej Miłosierdzia z Radomia.
Następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście przeszli do ogrodów DK, gdzie przy ognisku pieczone były kiełbaski a wspólne śpiewy trwały do późnych godzin wieczornych. Prezentacje i koncerty przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze przy płonącym ognisku, pięknej scenerii ogrodu i scenografii sali koncertowej zaaranżowanej i wykonanej przez Karolinę Jaworską i Krzysztofa Małka.
Sponsorami X Prezentacji Pieśni Pielgrzymkowej byli:
– Burmistrz Zwolenia
– Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu
– Starosta Zwoleński
– Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego
– Stowarzyszenie DZIEDZICTWO i ROZWÓJ z siedzibą w Zwoleniu
– Prywatna Szkoła Nauki Jazdy KWAPIS ze Zwolenia
– Dom Kultury w Zwoleniu.