Folklor

Zwyczaje Wielkanocne

XXX Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

P R O T O K Ó Ł
Z POSIEDZENIA JURY
XXX JUBILEUSZOWEJ  BIESIADY GAWĘDZIARZY, POETÓW I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH – ZWOLEŃ 2013
(plik pdf)


27 października 2013 roku Dom Kultury w Zwoleniu przybrał barwny wystrój, a z jego różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy, zwiastując XXX Jubileuszową  Biesiadę Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Jak co roku spotkali się tu twórcy ludowi regionu radomskiego   gawędziarze, śpiewacy, poeci i muzycy, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Serdeczne uściski dłoni, wzruszające powitania stałych bywalców biesiady, jak również serdeczne przyjęcie nowych uczestników świadczą o tym, że spotkania te integrują ludzi kultywujących kulturę ludową w atmosferze rodzinnej.

Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia. Na wstępie gorąco podziękowała samorządom subregionu radomskiego, które włączyły się w organizację Jubileuszowej Biesiady poprzez ufundowanie nagród dla twórców swojego regionu.

W komisji  prezentacji  konkursowych zasiedli: mgr Adolf KRZEMIŃSKI –  regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w  Radomiu – przewodniczący jury, dr  Stefan ROSIŃSKI –  folklorysta, etnograf, muzeolog – członek, mgr  Marian POPIS – polonista, Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego TKT w    Radomiu członek

Tradycyjnie przesłuchania poprowadziła Joanna Tęcza instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu, kierownik zespołu GOTARDOWIE, którego członkinie  przygotowały  wyśmienite, tradycyjne  potrawy ludowe.

Do udziału w biesiadzie zgłosiło się: 59 uczestników, w tym: 37 śpiewaków,  7  gawędziarzy,  5 – muzyków ,  5 poetów i  5-cioro dzieci, z 17 gmin regionu radomskiego.

Biesiada to unikatowe i wyjątkowe  wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor. To  spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentacji bogatego materiału etnograficznego, który jest systematycznie dokumentowany przez nasz dom kultury. Biesiada  stała się tradycją wpisaną w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej placówki. Oprócz indywidualnych twórców ludowych i zespołów, uczestniczą w niej goście honorowi, miłośnicy folkloru, jak również  mieszkańcy Zwolenia i okolic, którzy chcą poznać kulturę ludową swojego regionu. Główny cel biesiady to ochrona przed zanikaniem autentycznego folkloru i  kultywowanie tradycji, co umacnia naszą tożsamość narodową . Nieprzeciętny repertuar, przekazywany z pokolenia na pokolenie, jak również  własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu i wierność tradycji to cechy wszystkich uczestników.

Po przesłuchaniach, w czasie trwania obrad jury, miłych wrażeń gościom i uczestnikom  dostarczył jubileuszowy koncert, w którym zaprezentowały się: Ewelina Dąbrowska skrzypaczka młodego pokolenia, Halina Forc poetka, która zaprezentowała własną twórczość: monolog i poezję, Zespół Zaborowianki z Zaborowia i Kapela Zdzisława Kwapińskiego. Po koncercie nastąpiła  część jubileuszowa, którą  rozpoczęła Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, wznosząc toast  za twórców biesiady, kolejnych dyrektorów placówki, władze samorządowe, współorganizatorów, sponsorów, twórców ludowych, gości i sympatyków oraz pracowników domu kultury, którzy od 30-stu lat wkładają dużo serca w organizację  tego unikatowego wydarzenia.

W swoim przemówieniu, w sposób szczególny podziękowała Pani Bogusławie Jaworskiej Burmistrzowi  Zwolenia i Panu Adolfowi Krzemińskiemu  za wielką pomoc, dzięki której była możliwość kontynuacji Biesiady, szczególnie właśnie przeżytej, jubileuszowej, jak również  za ufundowanie nagród dla twórców i osób zasłużonych na przestrzeni lat i za  popularyzację sztuki ludowej. Podziękowań nie było końca, a zasłużyli na nie m.in.: Waldemar Urbański Starosta zwoleński, Wacław Małek pierwszy dyrektor Domu Kultury, Elżbieta Nowakowska kolejny dyrektor DK, N. Anna Wieczerzyńska obecny dyrektor DK, Joanna Tęcza kierownik Zespołu GOTARDOWIE, Wacław Kuś Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego oraz kierowniczki zespołów; Wanda Krawiec ze Zwolenia, Krystyna Krajewska z Łaguszowa, Barbara Wróbel z Ostałówka, Zuzanna Matyjasek z Boisk, Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich, Helena Wyrwińska z Korzyc, Joanna Sotowska z Siekierki. Nagrodzona została również najstarsza  uczestniczka Biesiady Joanna Sotowska i uczestnicząca we wszystkich 30 edycjach Biesiady Janina Bik. Na wielkie uznanie zasłużył również długoletni członek komisji oceniającej dr Stefan Rosiński.

Krótką historię przedstawił pomysłodawca pierwszej Biesiady Adolf Krzemiński po czym na salę wjechał jubileuszowy trzypiętrowy  tort. Głos zabrali również Wacław Kuś Przewodniczący TMMZ im. Jana Kochanowskiego, Wacław Małek emerytowany dyrektor DK. Po czym odczytany został werdykt jury, które  za wysoki poziom artystyczny i tradycyjny wyróżniło następujących uczestników:

 W KATEGORII GAWĘDZIARZY – Barbarę Wróbel z Ostałówka, Krystynę Kołtun z Cudnowa, Michalinę Bilską ze Zbożennej.

W KATEGORII POETÓW – Zofię Kucharską z Kozienic i Zofię Jurkowską z Wiru.

W KATEGORII  ŚIEWAKÓW – Joannę Sotowską z Siekierki Nowej, Ewę Jelonek z Gąsaw Rządowych, Teresę Nowak z Mirowa Starego, Danutę Gawędę z Zaborowia, Stanisławę Baran i Annę Kuc z Czarnolasu, Jadwigę Skoczylas z Mierziączki, Mariannę Górską ze Zbożennej, Krystynę Gaca z Przystałowic Małych, Barbarę Kietlińską z Gałek Rusinowskich, Marię Oracz z Woli Gałeckiej, Ewę Jastrzębską z Chomętowa Puszcz, Zuzannę Matyjasek z Boisk, Władysława Gawędę z Wysokiej, Helenę Wyrwińską z Korzyc, Władysławę Adamczyk z Kłudna, Wandę Krawiec ze Strykowic Górnych, Irenę Kwapisiewicz ze Zwolenia.

W KATEGORII  MUZYKÓW – Jana Kmitę z Przystałowic Małych, Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia i Józefa Wyrwińskiego z Korzyc.

Komisja podkreśliła wysoki poziom prezentacji młodego pokolenia, na szczególne uznanie zasłużyli: Ewelina Dąbrowska ze Zwolenia, Adrian Starzak z Boisk i Katarzyna Dąbrowska z Woli Lipienieckiej Małej.

Pięknie zaprezentowały się również dzieci: Julia Siewierska z Boisk, Natalia Baran i Łukasz Krawiec ze Strykowic Górnych oraz Monika Nędzi i Iga Różalska ze Zwolenia.

Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy gmin i powiatu, dyplomy przygotowane przez Dom Kultury w Zwoleniu oraz publikacje pt. „Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2012”. Osoby związane z organizacją biesiady otrzymały albumy oraz podziękowania, ufundowane przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Radomiu i Dom Kultury w Zwoleniu.

Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców, zróżnicowany repertuar  we wszystkich  kategoriach jak również trafność wyboru zarówno tematyki, zakresu, charakteru jak i sposobu realizacji tej imprezy, która  odbyła się po raz  30- sty .  Gorące podziękowania zostały skierowane do dyrektor Anny Wieczerzyńskiej, pracowników Domu Kultury  i  Zespołu Gotardowie – gospodarzy Biesiady – za organizację oraz przygotowanie potraw regionalnych.

Wielkie uznanie należy się sponsorom, którymi byli: Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Tadeusz Tomasik – Burmistrz Przysuchy, Stanisław Pająk – Wójt Gminy Policzna, Robert Rutkowski  Wójt Gminy Jastrząb, Andrzej Czajkowski Wójt Gminy Solec, Janusz Witczak   Wójt Gminy Chotcza, Krzysztof Adamczyk  Wójt Gminy Chlewiska, Zdzisław Bredłowski Wójt Gminy Orońsko, Andrzej Jarzyński Burmistrz Szydłowca, Ireneusz Kumięga  Burmistrz Skaryszewa, Marian Kuś Wójt   Gminy Przyłęk, Tomasz Śmietanka Burmistrz Kozienic, Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Zbigniew Kuźmiuk  Poseł na Sejm RP, Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Stefan Bernaciak Członek Zarządu Powiatu, Forum  Młodych Ludowców ze Zwolenia, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa przy Elektrowni Kozienice   Oddział w  Zwoleniu, Ilona Jaroszek – Nowak – Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Firma METROL Tomasz Grzeszczyk ze Zwolenia,- Dom Kultury w Zwoleniu.

Dzięki sponsorom istniała możliwość przeprowadzenia tej unikatowej  imprezy, która kultywuje nasze polskie tradycje.

Wręczenia nagród i dyplomów  uczestnikom biesiady  dokonali fundatorzy nagród.

Oprócz doznań duchowych, wszyscy  mogli posilić się  potrawami ludowymi t.j.: pierogami z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z kartofli,  chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a na deser ciastem..

Na zakończenie Natalia Anna Wieczerzyńska – dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, podziękowała sponsorom, uczestnikom prezentacji, komisji oceniającej, sympatykom  biesiady i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie XXX Jubileuszowej Biesiady Gawędziarzy, Spiewaków i Poetów Ludowych.

Zwyczaje Wielkanocne w Domu Kultury

Poranek Wielkanocny

W dniu 15.04.2013 to spotkanie z folklorem i tradycją okresu Świąt Wielkanocnych – od Niedzieli Palmowej poprzez Wielki Tydzień, Wielką Niedzielę, Poniedziałek Wielkanocny i Niedzielę Przewodnią.

Zespół Folklorystyczny Gotardowie pod kier. J. Tęczy przybliżył uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu znaczenia palmy wielkanocnej, cierni, wody święconej, koszyczka wielkanocnego i znajdujących się w nim potraw i pisanek

Dzieci z grupy rytmiczno folklorystycznej i dzieci z sali przedstawiły chodzenie ze śmiertecką, kogucikiem i po śmigusie. Martynka i Igor dzieci z grupy muzycznej M. Tęczy zaprezentowały po trzy utwory muzyczne nawiązujące do Wielkanocy i wiosny.

Dziewczeta napisane przez siebie pisanki woskiem i z wyskrobanymi wzorkami na kolorowych jajkach zabrały ze sobą a chłopcy zebranymi pisankami stukali się między sobą.

Wszyscy skosztowali potraw wielkanocnych i z radością wrócili do szkoły

 

Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych

Występy laureatów Biesiady

Kategoria: śpiewacy – Krystyna Gaca

Kategoria: śpiewacyBarbara Kietlińska

Kategoria: śpiewacyFranciszka Markiewicz 

Kategoria: śpiewacy – Jadwiga Nowak

Kategoria: śpiewacy – Maria Pęzik

Kategoria : gawędziarze – Michalina Bilska 

Kategoria: gawędziarze – Józefa Siwiec 

Kategoria Instrumentaliści – Józef Tkaczyk

Zwoleński Dom Kultury 28 października 2012 roku, po raz 29 przybrał barwny wystrój a z różnych zakątków rozbrzmiewała muzyka i śpiew ludowy, zwiastując XXIX Biesiadę Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Gwar rozmów towarzyskich świadczył, że spotkali się twórcy ludowi regionu radomskiego gawędziarze, śpiewacy , poeci i muzycy ludowi, by przedstawić swoje unikatowe prezentacje. Atmosfera tradycyjnie stała się rodzinna. Oficjalnego otwarcia dokonała Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, a następnie rozpoczęły się prezentacje konkursowe, którym przysłuchiwało się jury w składzie: Adolf Krzemiński – regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, przewodniczący jury; Elżbieta Staniszewska – etnograf, wykładowca Uniwersytetu Radomskiego; Stefan Rosiński – folklorysta, etnograf, muzeolog. Prezentacje poprowadziła Joanna Tęcza instruktor folkloru DK, kier. Zespołu GOTARDOWIE, który przygotował wspaniale, smakujące potrawy ludowe. Do udziału w biesiadzie zaproszonych zostało 69 twórców, zgłosiło się 66 osób dorosłych w tym 4 dzieci.
Biesiada to cenne wydarzenie kulturalne, popularyzujące autentyczny folklor, jest to również spotkanie, które inspiruje wykonawców do poszukiwań twórczych i prezentuje bogaty materiał etnograficzny systematycznie dokumentowany przez Dom Kultury. Biesiada ma już swoją tradycję, uczestniczą w niej oprócz twórców ludowych, zespołów, goście honorowi, mieszkańcy Zwolenia i okolic. Główny jej cel to ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej . Unikatowy repertuar, własna inwencja twórcza, oryginalna gwara, niepowtarzalna technika śpiewu, wierność tradycji – tym cechują się wszystkie występy.
Biesiadzie towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw. W Galerii Fotografii i Plastyki DK otwarta została wystawa Jerzego Mazura. W Małej Galerii wystawa pokonkursowa X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO LATO, oraz wręczone zostały laureatom nagrody i dyplomy.
Po przesłuchaniach, podczas obrad jury, miłych wrażeń gościom i uczestnikom dostarczył koncert ludowy Zespołu Pieśni i Tańca GNIEŹDZISKA, który zaprezentował folklor ziemi świętokrzyskiej. Publiczność mogła również podziwiać pokaz tańca ludowego w wykonaniu Joanny Tęczy i Zdzisława Kapińskiego. Para ta zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Tańca Ludowego w Rzeszowie. Po koncercie głos zabrał Wacław Kuś Przewodniczący TMMZ im. Jana Kochanowskiego i wręczył w podziękowaniu za wieloletni wysiłek w organizację i wsparcie finansowe Biesiady dyplomy uznania.
Wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom biesiady dokonali fundatorzy nagród: Zbigniew Kuźmiuk Poseł RP, Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański Starosta Zwoleński, Józef Dubil Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu. Przedstawiciele komisji oceniającej uznali, że w tym roku uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom wykonania. Laureatami w kategorii śpiew zostały panie; Krystyna Gaca z Przystałowic Małych, Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich, Franciszka Markiewicz z Mierziączki – fundator Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Jadwiga Nowak z Ostałówka i Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich – fundator Burmistrz Zwolenia. W kategorii gawędziarzy główne nagrody zdobyły: Krystyna Ciesielska z Rusinowa, Michalina Bilska ze Zbożennej i Józefa Siwiec z Gałek Rusinowskich – fundator Samorząd Województwa Mazowieckiego. W kategorii poetów laureatką została Zofia Kucharska z Kozienic – fundator Bożenna Pacholczak wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W kategorii muzyków pięć równorzędnych nagród ufundowanych przez Starostę Zwoleńskiego otrzymali: Józef Wyrwiński z Korzyc, Janina Urbanek z Przyłęka, Józef Tkaczyk z Ostałówka, Zdzisław Kapiński z Radomia i Ewelina Dąbrowska z Radomia. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika Biesiady ufundowaną przez Józefa Dubila Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymała Julia Siwierska z Gliny. Pięć wyróżnionych śpiewaczek otrzymało również nagrody książkowe ufundowane przez Muzeum Wsi Radomskiej. Dzieciom prezentującym się w przesłuchaniach wręczone zostały nagrody książkowe zakupione z funduszu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Nagrody uznania otrzymały również kierowniczki zespołów: Sobótka, Grabowianki, Łaguszowianki i Sycyna przyznane przez Forum Młodych Ludowców, które wręczyła Bogusława Jaworska Burmistrz Zwolenia.
Oprócz doznań duchowych, wszyscy mogli posilić się potrawami ludowymi tj: pierogami z kapustą i grzybami, kapustą z grochem, kapustą z
kartofli, chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, a na deser ciastem..
Na zakończenie Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury podziękowała sponsorom, uczestnikom prezentacji, komisji oceniającej, sympatykom Biesiady i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację tego unikatowego ale z wielkimi tradycjami wydarzenia kulturalnego.
W przyszłym roku XXX Jubileuszowa Biesiada !

XXIX Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych- Zwoleń 2012, odbyła się dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Władz samorządowych: powiatowych i gminnych oraz sympatyków folkloru.
Wszystkim sponsorom gospodarz biesiady – Dom Kultury w Zwoleniu bardzo serdecznie dziękuje.

Natalia Anna Wieczerzyńska – dyr. Domu Kultury w Zwoleniu

p style=”text-align: center;”