Projekty

Lp Nazwa realizowanego projektu Źródło dofinansowania Kwota dotacji Rok realizacji projektu
1. Ogólnopolski Plener Fotograficzny pn. „Ziemia Jana Kochanowskiego” Marszałek Województwa Mazowieckiego 8000,00 2007
2. XXVIII Imieniny Pana Jana Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ramach programu LEADER+ o przyznanie pomocy w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 25000,0060000,00 2007
3. Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń 2007 Marszałek Województwa Mazowieckiego 7000,00 2007
4. Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej „Na Pielgrzymim Szlaku” Marszałek Województwa Mazowieckiego 5000,00 2007
5. Rodzinne spotkanie z Janem Pawłem II Marszałek Województwa Mazowieckiego 7000,00 2007
6. Ogólnopolski Plener pn. „Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje” Marszałek Województwa Mazowieckiego 9000,00 2008
7 Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń 2008 Marszałek Województwa Mazowieckiego 8000,00 2008
8 XXIX Imieniny Pana Jana Marszałek Województwa Mazowieckiego 40000,00 2008
9. II Ogólnopolski Plener pn. Jan Kochanowski  w Rzeźbie Ludowej – inspiracje” Marszałek Województwa Mazowieckiego 4000,00 2008
10. Publikacja pt. Przydrożne kapliczki, figurki i krzyże. Zwoleń i okolice” Marszałek Województwa Mazowieckiego 5000,00 2008
11. XXX Imieniny Pana Jana Marszałek Województwa Mazowieckiego 40000,00 2009
12. Spotkanie Ludowych Kultur Europejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10000,00 2009
13. Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych Wojewoda Mazowiecki, Zarząd Województwa Mazowieckiego 10000,00 2012

         

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

14. Zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu do Internetu poprzez uzupełnienie wyposażenia w sprzęt IT  Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013 11000,00 2010
 15.  XXXII Imieniny Pana Jana – jarmark artystyczny twórców i zespołów z terenu LGD   Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013  13003,11  2011
 16.  Wzbogacenie atrakcyjności imprez organizowanych na terenie LGD poprzez doposażenie w brakujące instrumenty Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia.   Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013  9280,00  2012
 17.  XXXIII Imieniny Pana Jana – warsztaty Twórcze w rzeźbie ludowej  Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013  8132,99  2012
 18. Plener malarski „Jesienne inspiracje”   Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013  6500,00  2013
 19.  Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2014  Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013   9200,00  2013
 20.  Wzbogacenie atrakcyjności imprez organizowanych na terenie LGD poprzez zakup umundurowania dla członków Młodzieżowej Orkiestry Detej Miasta Zwolenia  Operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013  34000,00  2015
Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu

(projekt partnerski)

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  673359,58  2015